White och ÅF vinner uppdrag om ny skola och idrottsanläggning i Halden, Norge

Bild: White Arkitekter.

Norska Dronninga Landskap, ÅF och White ska tillsammans arbeta vidare med det viktiga projektet att i kärnan av Halden, Norge projektera en ny skola och idrottsanläggning på OS- tomten som ligger i centrala delarna av Halden. Skolan byggs i massivträ och projektmålet är att uppnå Breeam klassificeringen Nor Very Good.

Utgångspunkten i projektet har varit att skapa ett tydligt och effektivt samspel mellan byggnader och rum, mellan ute- och innemiljöer. Tomten är liten i förhållande till programmet. Genom att anpassa form, transparens och byggnadshöjder till platsen har kvalitativa utemiljöer maximerats och kontakt ute-inne främjats. 

I byggnaden har man medvetet arbetat med att vid sidan av traditionella funktioner skapa förutsättningar för nya pedagogiska och alternativa arbetssätt och informella möten. 

- Det blir en arena som har många platser där ungdomar och övriga Haldenbor kan mötas över åldersgränserna - i idrottshallen, kafét och utomhus i aktivitetsparken, säger Karin Björning-Engström ansvarig arkitekt. 

Byggnadens gestaltning och materialitet har sin utgångspunkt i regionala traditioner, sten- och träindustri.

Från skolan har man utsikt mot stadens välkända landmärke, Fredrikstens fästning. Miljömålen är högt ställda. Valet av trä i konstruktionen ger stor flexibilitet, reduceras energiförbrukningen och ger ett gott inomhusklimat. Andra viktiga parametrar som förslaget prioriterar är goda dagsljusförhållanden, hållbara materialval och en inkluderande gestaltning som bjuder in och välkomnar elever, personal och besökare.

Projektet beräknas vara klart 2021.