Mariestad först ut med Senior Sport School

Foto: centre for ageing better/unsplash

I samarbete med RF-SISU Västra Götaland lanserar folkhälsorådet i Mariestad Senior Sport School, ett hälsoinitiativ skräddarsytt för invånare över 65 år. Det erbjuder en möjlighet till deltagande i träffar som främjar hälsa, aktivitet och social gemenskap i en trygg miljö.

Målet är att främja ett hälsosamt åldrande i Västra Götaland, inspirera till en meningsfull fritid och visa på de möjligheter som en aktiv livsstil inom idrotten kan erbjuda genom hela livet. Deltagarna kommer att få prova på olika idrotter och fysiska aktiviteter genom lokala föreningar samt ta del av intressanta föreläsningar.

Under 2024 är folkhälsorådet i Mariestad fokuserade på att bekämpa ofrivillig ensamhet, särskilt bland äldre. Forskning visar att social interaktion har en betydande inverkan på välmåendet och att ofrivillig ensamhet kan leda till hälsorisker. Fysisk aktivitet och rörelse har en positiv effekt på både psykisk och fysisk hälsa. Därför samarbetar folkhälsorådet i Mariestad med RF-SISU Västra Götaland för att lansera Senior Sport School, ett initiativ som främjar hälsa, gemenskap och aktivt åldrande i Mariestad.