Bättre träningsresultat och hälsa? - Ny bok visar den vetenskapliga vägen

Foto: Polaris

Vad är egentligen sant i alla rön om och åsikter kring träning? Regelbunden träning är viktigt för hälsan, men på vilket sätt och vilken träningsform ger bäst effekt? Hur ska man tänka kring låg- respektive högintensiv träning, hur ofta ska man träna och vad borde man undvika? Boken Träningshacks har samlat de senaste vetenskapliga rönen kring träning och hälsa.

– I boken hittar du alla de träningshacks som vi vet gör stor skillnad både på individnivå och för folkhälsan. Med ett nyanserat grepp sätter boken ord på det komplexa med träning, utifrån både ett prestationsperspektiv och ett hälsoperspektiv, berättar träningsprofilen Lovisa ”Lofsan” Sandström, som både skrivit bokens förord samt medverkar i ett av dess kapitel.

Det är lätt att gå vilse i träningsdjungeln och svårt att veta vad som egentligen är rätt. I Träningshacks får vi möta några av Sveriges främsta forskare, experter och tränare som berättar hur det ligger till: Vad som händer i våra kroppar och knoppar när vi tränar, hur vi kan träna smartare och med större effekt, vilka misstag vi ska undvika, hur vi hittar motivationen och hållbara träningsformer.

Träningshacks ger läsaren en lång rad insikter och konkreta tips baserade på de senaste vetenskapliga rönen kring träning och hälsa. Innehållet bygger på ett 60-tal artiklar tidigare publicerade i Svenska Dagbladets populära artikelserier Träning för livet och Träningsmyterna och kretsar kring fem teman: träningens hälsoeffekter, motivation, kondition, styrka samt återhämtning.

– Om du, precis som jag, ofta hamnar i diskussioner om vilken träningsform som är mest effektiv eller hajar till kring påståenden om ”hur enkelt” det är att påverka sin kropp med hjälp av träning hittar du i denna bok en hel del belägg för att kunna argumentera för vad som är sant eller en myt, konstaterar Lovisa ”Lofsan” Sandström.

bild
Foto: Polaris