Örekilsälven blir naturreservat

Örekilsälven. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Örekilsälven och dess omgivande raviner, ett av Västsveriges mest värdefulla vattendrag, är nu ett naturreservat. Denna dalgång i Munkedals kommun är redan populär för friluftsliv med sin lövskog, laxlekplatser, fågelliv och bävrar. Det nya naturreservatet syftar till att förbättra infrastrukturen för friluftslivet ytterligare.

– Vi vill gärna ha ytterligare en vandringsled i området. Vi har också förhoppningar om att kunna bygga vindskydd, toaletter och parkeringsplatser. Fler ska kunna njuta av den fina naturen vid älven, säger naturvårdshandläggaren Lars-Olof Ramnelid.

Örekilsälven slingrar sig från Kärnsjön i norr genom lövskogsklädda raviner och möter Munkedalsälven innan den når Saltkällefjorden. Dess stränder varierar från forsande till lugnare partier och skapar idealiska förutsättningar för fisket.

– Ja, här finns fortfarande riktigt fina lek- och uppväxtområden för älvens ursprungliga laxstam. Här finns också ål, havsnejonöga, färna och havsöring, berättar Lars-Olof Ramnelid.

Lax, öring och annan fisk har skäl att se framtiden an med tillförsikt. Munkedals kommun har nämligen tagit på sig uppdraget att återställa sten och block som en gång avlägsnades för att få en effektivare flottning längs älven. I projektet ingår även att öppna sidofåror som stängdes i samma veva.

Naturreservatet Örekilsälven är sedan länge (2005) ett Natura2000-område. Alltså en del i det nätverk av skyddade områden som finns inom Europeiska Unionen.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland