Efter nästan ett decennium invigs Skryllegårdens nya naturum

Nya naturum, Skryllegården. Foto: Lunds kommun

Under nästan ett årtionde har ansträngningar pågått för att utveckla och förbättra Skryllegårdens faciliteter. Nu invigs Skryllegårdens nya naturum med en stor invigningsfest.

Nu välkomnas de årliga 800 000 besökarna till platsen med en uppgraderad besöksparkering, förbättrade utomhusmiljöer, ökade toalettutrymmen, renoverade omklädningsrum i gymmet och inte minst en ny och större byggnad för naturum.

– Det är fantastiskt att vi äntligen kan nyinviga Skryllegården. Nu blir den tillgänglig för fler besökare och det samlade friluftserbjudandet blir ännu bättre. En förädling av en viktig klenod i vår kommun, säger Louise Rehn Winsborg, ordförande i tekniska nämnden.

Naturum Skrylle i Lunds kommun, ett av landets cirka 30 naturum, har varit en viktig startpunkt för besökare sedan invigningen 1991. På grund av ökat besöksantal har den ursprungliga byggnaden blivit för liten. Den nya byggnaden, centralt belägen på Skryllegården, skapar samhörighet med andra faciliteter som gym och restaurang. Parkeringen har utökats och når nu fram till den nya byggnaden, vilket gör naturum och skogen mer tillgängliga. Den träfasad och stora fönsterinslag gör att det nya naturum smälter naturligt in i omgivningen. En ny utställning har skapats inuti den nya byggnaden för att erbjuda relevant innehåll för alla besökare.

– Utställningen berättar om naturen i Skrylle och i omgivande naturreservat/Dalby Söderskogs nationalpark. Den röda tråden är rörelse, och här finns en berättelse som handlar om allt från jordskorpans dramatiska rörelser när Romeleåsen bildades till människans, växternas och djurens rörelser och hur de påverkar varandra. Vi lyfter fram den natur och de arter som finns i Skrylleområdet men också om folktro, människans påverkan på landskapet och hur vi format det efter våra behov, säger hon.

Källa: Lunds kommun