Reportage

Merparten av de drygt 450 simhallar som finns runtom i Sverige är byggda på 1960- och 70 talet, utifrån en helt annan energimässig kravbild än idag. Simhallar har den högsta energianvändning per uppvärmd area av alla typer av idrottsanläggningar och lokaler och potentialen för att...

I oktober 2025 invigs Kalmars nya badhus, som fått namnet Vattnets Hus. Kunskapsporten är projektets byggherre som även blir anläggningens framtida ägare. I januari 2024 nådde byggnationen av Vattnets Hus halvvägs. Strax innan jul 2023 nådde Vattnets Hus, som byggs i den expansiva Kalmarstadsdelen...