Partille Arena tar form

Partille Arena väntas bli klar i september 2016. Foto: Lars-Gunnar Hallsten
Bild: Skanska

Väggarna och stommen till taket är klart. Nu följer interiör och allt annat som skall ge Partille en modern multiarena.

Partille Arena har tagit betydande kliv mot målet att bli en komplett anläggning för sport och kulturarrangemang. Planen är att hela projektet skall vara klart i september 2016 så om mindre än ett år kommer byggnadsentreprenören att ha gjort sin del klar. Jonas Jonsson, projektchef på Skanska, förklarar mer läget i augusti 2015.

– Utsidan är klar, det är bara entrépartiet som skall monteras in. Invändigt har vi gjort klart väggar och den del som tillhör A-hallen, den stora hallen, och har även påbörjat väggar i den delen som innehåller bowling, kontor och annat.

Det går alltså framåt enligt planerna på byggplatsen både invändigt och utvändigt. Nästa steg blir följaktligen att påbörja ytskikt, målning, kakel/klinker, mattor och annat som syns.

– Vi på Skanska skall vara klara med vårt överlämnande i juni. Sedan skall bara Partillebo fylla hallen och driftsätta den. Så det är september som är den officiella invigningen. Det blir spännande. Det är ett väldigt roligt skede nu när man börjar se i 1:1 skala hur det artar sig. Det lite ”once in a lifetime” man får tillfälle att bygga en arena. Så alla involverade tycker att det är väldigt kul.

Profilprojekt för Skanska

Skanska är ett av Sverige största byggbolag med mer än 11000 anställda och en omsättning på drygt 30 miljarder kronor bara i Sverige. Trots detta är projektet Partille Arena lite av en fjäder i hatten.

– Det är ju ett väldigt trevligt profilprojekt som det är roligt att vara med att synas i, säger Jonas Jonsson. Det ligger ju bredvid en av de mest trafikerade vägarna i Sverige så det är ju ett bra marknadsläge för Skanska. Så det är något som sätter Skanska på kartan, och är stolta över.

Partille Arena har klarat sig utan förseningar och oväntade kostnader.

– Däremot finns det ju andra utmaningar ändå i detta projekt. Till exempel explosionsrisken som vi får ta hänsyn till då vi ligger så nära en led där det transporteras farligt gods. Det har vi jobbat ganska mycket med. Dessutom är akustiken en utmaning i en sådan här typ av byggnad, som skall vara en multiarena, fortsätter Jonas. Man har ju olika krav när man skall ha ett idrottsevenemang kontra en teaterföreställning.

När det gäller akustiken har Partille Arena planerats att ligga i ett spann som kan tillgodose båda behoven. Anläggningen kommer även att kunna variera absorptionsförmågan beroende på vad som skall göras.

Det ser alltså ljust ut för bygget i Partille och snart har Göteborg en toppmodern multiarena att tillgå.

– Det som är roligast i projektet, förutom att det är ett profilprojekt, är att samarbetet funkar väldigt bra mellan alla involverade, både de som bygger, kommunen och beställaren. Det är naturligtvis viktigt. Så vi på Skanska är väldigt nöjda.