Ekerös nya badhus blir en tvåvåningsanläggning med inspiration från den omgivande naturen

Här finns bland annat en undervisningsbassäng samt en rekreationsbassäng.

I juni 2021 togs första spadtaget till Ekerö kommuns nya badhus. Det blir en anläggning i två våningar som kommer att innehålla en 25-metersbassäng med åtta banor och hopptorn, undervisningsbassäng samt multibassäng, bubbelpooler och ett rörelserum för bland annat yoga och simundervisning.

Text: Annika Wihlborg. Bildkälla: A och D Arkitektkontor

bild
Badhuset utrustas med en 25-metersbassäng med åtta banor.

Det nya badhuset byggs på idrottsområdet Träkvistavallen i centrala Ekerö och kommer även att inrymma ett café som ska bli en samlingsplats för hela Träkvistavallen. Badhuset får en samlad yta på drygt 4500 kvadratmeter. Dess gestaltning har hämtat inspiration från naturen och utanför ska ett nytt torg anläggas. Fasaden kläs i beständiga trä- och skivmaterial och vid entrén kommer det att finnas en konkav plåtfasad. Även invändigt förekommer många träinslag med inspiration från Ekerös natur.

bild
Det nya badhuset nära Ekerö centrum ska stå klart första kvartalet 2023.

Gediget grundläggningsarbete krävs

Badhuset byggs på en tomt med relativt dåliga markförhållanden, vilket innebär att själva byggnationen föregås av ett gediget grundläggningsarbete som bland annat inkluderar pålning samt att borra och spränga bort berg. I slutet av november var grundläggningsarbetet klart. Arbetet med grundplattan har påbörjats, liksom förberedelse av den platsgjutna stommen. Badhuset kommer att anslutas till närvärmenätet som för närvarande byggs upp i Ekerö centrum. Man planerar även för solceller på taket. Första kvartalet 2023 räknar Ekerö kommun med att det nya efterlängtade badhuset står klart.

bild
Det nya badhuset får en fasad av plåt och trä med inspiration från den omgivande naturen.
bild
Utanför badhuset anläggs ett entrétorg.

bild