Vi behöver en nationell strategi för att motverka stillasittandet

Amanda Lind, ordförande i Riksdagens kulturutskott.

Barn och unga rör sig allt mindre. Hur ser ledande politiker på utvecklingen?

– Den är alarmerande. Vad vi behöver nu är en nationell strategi, säger Amanda Lind (MP), som medverkar på Träffpunkt Idrott.

TEXT & BILD: SVENSKA MÄSSAN

om tidigare kultur- och idrottsminister och nuvarande ordförande i riksdagens kulturutskott, som även hanterar idrottsfrågor, är Amanda Lind djupt engagerad i problematiken.

– Det är en väldigt viktig fråga, som vi måste tala mer om, säger hon.
På Träffpunkt Idrott 9 mars får hon tillfälle till det, då hon medverkar i ett panelsamtal kring hur vi skapar förutsättningar för ökad fysisk aktivitet.

KAN BLI ETT FOLKHÄLSOPROBLEM
Amanda Lind menar att utvecklingen är  alarmerande.

– Många barn och ungdomar tillbringar idag stora delar av sin vakna tid stillasittande. Fysiska aktiviteter från tidig ålder är avgörande, till exempel för att bygga upp skelettet. Annars riskerar vi ett långsiktigt folkhälsoproblem.

– Idag vet vi hur viktigt det är att röra sig, både för att träna och komma upp i puls, men  också  vardagsrörelsen. Vi behöver jobba med båda  delarna.

Hon pekar på insatser som gjordes under  hennes tid i regeringen: till exempel en utökning av  idrotten i grundskolan med 100 timmar och en särskild rörelsesatsning för skolbarn, i samarbete med Riksidrottsförbundet.

Då tillsattes också Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, som ska slutrapportera sitt arbete senare i vår.

– Det ser jag mycket fram emot. Jag tror att ett bra nästa steg vore att ta fram en nationell strategi, utifrån de erfarenheter kommittén drar.

HOPPAS PÅ POLITISK ENIGHET
Amanda Lind tror och hoppas att partierna kan enas kring en sådan strategi.
– När det handlar om barn och ungas behov av rörelse, om folkhälsan, är det frågor där vi grunden tycker lika. 

– Vad som måste till är att fler partier inser att den här frågan behöver prioriteras. Att våga  fatta  skarpa beslut som faktiskt ökar den dagliga r örelsen i  skolan, till exempel.

Hon lyfter även anläggningsfrågan som en viktig del i en nationell strategi.

– Bristen på idrottsanläggningar runt om i landet, inte minst i storstäderna, är en flaskhals som gör att många barn och unga inte kan börja idrotta.

– Många aktörer behöver kroka arm för att få till en förändring. Jag ser fram emot att diskutera dessa frågor med alla berörda parter på Träffpunkt Idrott! ■