Ny skola och idrottscentrum i Trönninge

Skolan anpassas för 800 elever i årskurs F-9. Illustration: Fredblad

En ny skola med plats för 800 elever och ett nytt idrottscentrum blir till, den största investeringen som hittills gjorts i Varbergs kommun. Skol- och idrottsområdet planerar att tas i bruk höstterminen 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil var en av fyra som i augusti tog det symboliska första spadtaget på Trönningeskolan.

– Skolan är sammanslaget kommunens hittills största investering. Med den exploatering som sker i området kring Trönninge är det en nödvändig och självklar satsning för framtiden, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Ett kunskapscentrum utgör skolans mittpunkt, med specialsalar för slöjd, teknik och experiment, media, musik och teater. Hemvisterna är placerade runt detta centrum. Eget tillagningskök, stora gemensamhetsytor och ett idrottscentrum är ytterligare exempel på vad eleverna får tillgång till. 

Gångbro knyter samman

En gångbro knyter ihop skolbyggnaden med områdets idrottscentrum som blir unikt. Unikt på så sätt att gymnastik, friidrott och bollsport har egna hallar och tillgång till styrketräning – allt i samma centrum. 

– Trönninge Idrottscentrum är till stor del en satsning på tjejers idrottande och kommer bidra till en mer jämställd resursfördelning i kommunen. Det känns väldigt bra att både gymnastiken och friidrotten nu kan få sina behov av inomhuslokaler tillfredsställda, berättar Christofer Bergenblock, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Vad händer nu?

Stomresning startar preliminärt i november. Idrottscentrumet byggs i nästa etapp, med byggstart våren 2016. Både skola och idrottscentrum ska enligt plan stå klart och tas i bruk höstterminen 2017. Inget är som väntans tider.