Omfattande energieffektiviseringspotential i befintliga simhallar

Malung-Sälen kommuns nya simhall, som står klar sommaren 2024, är ett exempel på den nya generationens energieffektiva simhallar.

Merparten av de drygt 450 simhallar som finns runtom i Sverige är byggda på 1960- och 70 talet, utifrån en helt annan energimässig kravbild än idag. Simhallar har den högsta energianvändning per uppvärmd area av alla typer av idrottsanläggningar och lokaler och potentialen för att energieffektivisera befintliga simhallar uppgår till drygt 30 procent. En viktig fråga för många kommuner är därför hur man bör gå till väga för att effektivisera energianvändningen i sina befintliga simhallar.

Text: Annika Wihlborg

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok, har genomfört en utredning av energieffektiviseringspotentialen av svenska simhallar. I den framgår bland annat att den faktiska energianvändningen ofta är högre än vad statistiken anger. Högt ställda krav på vattenkvalitet och luftkvalitet är en starkt bidragande orsak till många simhallars höga energiförbrukning. De mest energikrävande systemen i en simhall är vattenreningen och ventilationen. En betydelsefull väg till energieffektivisering är därför att styra dessa system rätt, exempelvis via behovsstyrning och samordnad styrning mellan simhallens olika tekniska system. Ytterligare en åtgärd som definitivt kan öka energieffektiviteten är värmeåtervinning från avloppsvattnet och ventilationsluften.

b
Energieffektiviseringspotentialen i många äldre simhallar uppgår till uppemot 30 procent.

Bra förutsättningar för solenergiinstallation

Enligt Beloks rapport är effektiv avfuktning, återvinning av processvatten, alternativt värmeväxling ytterligare exempel på åtgärder med störst besparingspotential. Att investera i energieffektiva pumpar, pumpstyrning och värmeåtervinning av pumpmotorer samt rörelsestyrd LED-belysning anpassad för simhallar kan också göra rejäla avtryck i energibesparingskalkylen. Badhus och simhallar har dessutom ofta platta tak med bra förutsättningar för solenergiinstallation.

En brist i många badhusprojekt är, enligt rapporten, att det ofta saknas ett systemtänk i energieffektiviseringen, där alla systemeffekter inkluderas. Eftersom fastighetsägare sällan bygger flera badhus saknas ofta både kunskap och erfarenhet kring hur man bygger eller renoverar en simhall för bästa möjliga energieffektivitet. En ökad kunskap bland beställare på olika nivåer i organisationen kan bidra till förändring.

Samordna värmeåtervinningskällorna

För att underlätta renoveringen och byggnationen av energieffektiva simhallar har Upphandlingsmyndigheten tagit fram kriterier för att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av bad-och simanläggningar. Kriterierna fokuserar på vattenkvalitet, energieffektivitet och inomhusmiljö och kan användas både vid nyproduktions- och renoveringsprojekt.

För att garantera en optimal drift bör värmeåtervinningskällorna samordnas, exempelvis återvunnen värme från frånluften som värme upp tilluften, spillvärme från avfuktningsprocessen och eventuell spillvärme från kylmaskiner i gym och andra lokaler som kan användas för att värma upp luft eller vatten.

b
Harjagersbadet i Kävlinge, som invigdes hösten 2023, är ett exempel på en modern och energieffektiv simhall.

Energieffektivitet högt på agendan i Malung-Sälens nya simhall

Flera av de simhallar som byggs idag har energieffektiv drift högt på agendan. Ett av dessa projekt är Malung-Sälen kommuns nya simhall, som står klar sommaren 2024. Simhallen kommer att utrustas med solceller på taket, gråvattenväxlare som återvinner värmen i duschvattnet, kulvert till den närliggande ishallen för att kunna nyttja överskottsenergi från de båda verksamheterna i framtiden, badvattenkondensorer samt LED-belysning. Simhallen utrustas även med värmepump, fjärrvärme och separat återvinning på varje fläktaggregat, tre våta och tre torra. Malung-Sälens nya simhall kommer dessutom enbart att använda grön el. Vattenreningen är belastningsstyrd, vilket innebär att den anpassas utifrån det aktuella antalet besökare i simhallen.