Botaniska trädgården i Västerås renoveras och förvandlas

Botaniska trädgården i Västerås. Foto: Arkivbild Västerås stad

Botaniska trädgården i Västerås ska få en pedagogisk inriktning och renoveras efter beslut från tekniska nämnden. Planeringen har startat och renoveringen beräknas pågå från sommaren/hösten 2024 till våren 2025.

Trädgården, belägen nära Västerås domkyrka mellan biblioteket och Rudbeckianska gymnasiet, har en lång historia och har skötts om av olika institutioner genom åren. Den anlades på 1620-talet av biskop Johannes Rudbeckius som en skolträdgård och har genomgått flera ändamål, inklusive att bli en botanisk trädgård på 1750-talet.

Ägd av Västerås stad sedan 1904, genomgick trädgården en betydande förändring på 1950-talet då biblioteket byggdes. För att finansiera renoveringen har 2,5 miljoner kronor avsatts i tekniska nämndens investeringsbudget för 2024.

– Det är viktigt att vi genomför renoveringen på ett sådant sätt att vi kan sköta trädgården och upprätthålla dess kvaliteter även på lång sikt. Inriktningsbeslutet som tekniska nämnden nu har tagit ger oss ett riktmärke för vad det är för trädgård vi ska skapa, säger Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare vid Västerås stad.

Tekniska nämndens beslut innebär att Botaniska trädgården ska omvandlas till en pedagogisk trädgård med fokus på artrikedom, blomstring och lärande. Renoveringen planeras för att ge besökare information om botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald på ett pedagogiskt sätt. Trots att den inte kommer vara en traditionell botanisk trädgård kommer den behålla sitt namn.

– För att vara en ackrediterad botanisk trädgård finns idag högt ställda krav kring att man bland annat ska främja och bedriva forskning, utbildning och väldokumenterade växtsamlingar. Vi har inte tillräckligt med resurser i driftsbudgeten för att driva trädgården på det viset, säger Ingela Isaksson.

– Botaniska trädgården är en viktig del av Västerås kulturhistoria och kulturarv. Genom att utveckla Botaniska till en pedagogisk trädgård blir strukturen i parken kvar som den ser ut idag. Men trädgården kommer också öka de kulturhistoriska värdena då den knyter an till dess tidigare historia som gymnasieträdgård. Trädgården kommer att kunna fungera som en resurs för skolor och förskolor. För att skapa detta krävs en helrenovering av parken, säger Lars Nordin, ordförande i tekniska nämnden.

Arbete påbörjas för att planera renoveringen av Botaniska trädgården. Det inkluderar att ta fram ritningar för nya växter och belysning, med fokus på att byta ut fleråriga växter i rabatterna. Renoveringen förväntas starta sommaren/hösten 2024 och vara klar våren 2025.

– Vi vill skapa en rofylld och attraktiv park för alla västeråsare, med stor blomsterprakt, där konstverk och vatten bidrar till helhetsupplevelsen. Genom att fler västeråsare söker sig till parken för möten och picknick är min förhoppning att parken också kommer att upplevas tryggare än idag, säger Lars Nordin.