Lättare för föreningar att anordna lopp på statliga vägar

Motionsloppet Blodomloppet längs med Djurgårdskanalen i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen ämnar fattat beslut om att Trafikverket får avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationer för kostnader vid motionslopp, tävlingslopp och andra arrangemang på statliga vägar.

Beslutet innebär att Trafikverket ska kunna avstå från att begära ersättning för ideella föreningar och organisationers kostnader för arrangemang på statliga vägar för hela 2024.

Undantaget underlättar för ideella föreningar och organisationer att anordna arrangemang på statliga vägar. För att särskilt stötta de mindre arrangemangen får Trafikverket avstå att begära ersättning från ideella organisationer upp till maximalt 150 000 kronor per arrangemang.  

– Att möjliggöra att statliga vägar kan användas av ideella föreningar och organisationer som vill arrangera ett tävlings- eller motionslopp, ett midsommarfirande eller en höstmarknad är en viktig fråga. Det bidrar också till en förbättrad folkhälsa och gemenskap, säger socialminister Jakob Forssmed.

Förslaget är en del både i regeringsunderlagets insatser för den ideella sektorn och för att säkra en god och säker trafikinfrastruktur.

– Det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur för såväl medborgare som näringsliv i hela landet. För att underlätta ideella föreningars och organisationers arrangemang på statliga vägar föreslår regeringen därför i vårändringsbudgeten att åtta miljoner kronor tillförs Trafikverket för ändamålet. Samarbetspartierna avser också att återkomma kring den långsiktiga hanteringen av frågan, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i den kommande vårändringsbudgeten.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Källa: Regeringskansliet