Glädjande siffror för barn- och ungdomsidrotten

Statistiken visar på att fler barn och ungdomar idrottar nu jämfört med innan pandemin. Foto: Wikimedia Commons

Det har skett en ökning av deltagande inom barn- och ungdomsidrott jämfört med nivåerna före pandemin, enligt statistik från 2023. Särskilt lagidrotter har upplevt betydande ökningar.

Samtidigt kvarstår utmaningar för vissa idrotter efter pandemin, såsom kampsport och idrott för personer med funktionsnedsättning.

– Mycket glädjande att deltagandet för barn och ungdomar inte bara återhämtat sig från de stora tapp som pandemin innebar utan också slår rekord. Det är ett tydligt kvitto på att idrottsrörelsens gemensamma hårda arbetet gett resultat, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet. 

Under coronapandemin minskade antalet deltagartillfällen inom idrottsrörelsen markant under 2020 och 2021. År 2022 började en återhämtning synas, även om det fortfarande var en minskning jämfört med innan pandemin. För 2023 har återhämtningen fortsatt, med fotboll och basket som de idrotter som ökat mest med 14 procent och 11 procent fler deltagartillfällen, respektive. Andra idrotter som gymnastik, ishockey och handboll har också sett ökningar.

– Samtidigt som vi gläds åt de nya siffrorna kan vi konstatera att det är stora skillnader mellan olika idrotter och att det också är olika över landet. Kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning är exempel där återhämtningen går långsammare och det är också de som drabbades hårdast under pandemin. Här behöver vi samverka för att ge dessa föreningar det stöd de behöver för att klara sin återhämtning, säger Anna Iwarsson.  

Deltagartillfällen rapporteras genom LOK-statistiken, som hänvisar till statligt lokalt aktivitetsstöd. Detta stöd riktas mot idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (utan övre åldersgräns för deltagare med funktionsnedsättning). LOK-stödet används för att mäta barns och ungdomars engagemang inom idrottsrörelsen varje år.

Denna LOK-statistik för 2023 är preliminär då en del av underlaget fortfarande kontrolleras (Ungefär fem procent av det totala antalet deltagartillfällen är ännu inte godkända). 

Deltagartillfällen - LOK-statistik 

  • 58 148 153 deltagartillfällen år 2019 
  • 52 037 585 deltagartillfällen år 2020
  • 50 473 698 deltagartillfällen år 2021
  • 55 308 373 deltagartillfällen år 2022
  • 59 692 113 deltagartillfällen år 2023
     

Källa: Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna