Ny slalombacke planeras i Täby

Slalombacken planeras att uppföras vid den tidigare Ullnatippen. Foto: Täby kommun

Slalomåkning var senast tillgängligt i Täby i slutet av 1990-talet, men det kan bli möjligt igen inom några år. Detta följer efter ett beslut i kommunfullmäktige där en ny plan för utvecklingen av Arninge/Ullna har antagits.

Senast i augusti 2026 är planen att avveckla masshanteringen vid den före detta Ullnatippen. Efter detta kommer arbetet med att skapa en rekreationsanläggning på platsen att påbörjas, vilket inkluderar konstruktionen av en slalombacke.

− Vi vet att många Täbybor längtat efter möjligheten att åka slalom på hemmaplan, och nu tas ett stort steg mot att det ska bli verklighet igen på några års sikt. Det är mycket som ska göras på vägen men färdriktningen är tydlig och vi samarbetar med Täby slalomklubb i frågan, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom utförsåkning kommer platsen också att erbjuda gynnsamma möjligheter för löpning och cykling. Det kommer att finnas samlingsplatser för lek, möjligheter till fågelskådning samt avkopplande platser där man kan njuta av utsikten.

– Både Ullnabacken och Ullnasjön har potential för rekreation, friluftsliv och aktiviteter året om, för olika åldrar och målgrupper. Exempel på aktiviteter som olika aktörer visat intresse för är skärmflyg, mountainbike, höghöjdsbana och scoutverksamhet, säger Hans Ahlgren, kommunalråd och gruppledare.

– Utvecklingen kräver att en ny detaljplan tas fram. Inom ramen för det kommer det att behövas utredningar för att öka kunskapen om exempelvis naturvärden, strandskydd, fornlämningar och artinventeringar, säger Annica Nordgren, kommunalråd och gruppledare.

Det finns också planer på en anläggning för solceller.

– Om det finns intresse från en extern aktör för att bygga en solcellsanläggning så kan det bli aktuellt inom ett avgränsat område på backens södra slänt. På lite längre sikt för verksamheter med koppling till energiproduktion, och på kort sikt för annan tidsbegränsad verksamhet, säger Eva von Wowern , kommunalråd och gruppledare.