6 MSEK till forskning som ska bidra till invånarna i Härrydas välbefinnande

Landvetter Södra - fotograf Olof Flemström, Naturlig Rörelse Sverige AB

Härryda Kommun har fått nästan 6 miljoner kronor från Formas för att forska om hur utformningen av byggnader och livsmiljöer påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Projektet "Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer" pågår från april 2024 till april 2028 och involverar Riksbyggen, Landvetter Södra Utveckling AB, samt flera byggherrar och akademiska institutioner. Det innebär att den nya stadsdelen Landvetter Södra, som byggs för minst 25 000 människor, blir en unik testbädd för att skapa ny kunskap som kan användas även på andra platser.

– Den här forskningen bidrar till alla fyra inriktningsmålen för Landvetter Södra som en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad. Vi tar fram ny kunskap som hjälper oss utforma en modern stadsdel som handlar om just det mänskliga: att våra invånare ska leva ett fullvärdigt och högkvalitativt liv säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Formas utlysning om "Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande" stöder Landvetter Södras målsättning att skapa berikande livsmiljöer som främjar invånarnas välmående genom lugn, glädje och hälsa.

– Detta är ett unikt forskningsprojekt och samarbetet med alla aktörer i konsortiet kommer att kunna skapa ramverk som belyser gestaltningskvaliteter och dess positiva inverkan på hälsan i vår livsmiljö, från individens bostad till hela stadsdelen. Detta verktyg ska vara till nytta för många aktörer involverade i stadsutvecklingen och som vi hoppas kan inspirera fler kommuner runt om i landet, säger Anders Sandberg, projektchef på Riksbyggen i Storgöteborg.