”Gör golfen vildare” WWF och Svenska golfförbundet satsar på naturen

Sigtuna golfbana har satsat på en blomstrande ruff. Foto: Ola Jennersten, WWF

Sveriges golfbanor har redan en positiv effekt på biologisk mångfald. Men nu är det dags att ta det till nästa nivå. Det hävdar Världsnaturfonden WWF och Svenska Golfförbundet (SGF), som presenterar sitt nya samarbete "Gör golfen vildare".

Kampanjen Gör golfen vildare hakar i WWFs sommarsatsning Gör Sverige vildare som riktas brett till både allmänheten, företag och organisationer.
En rad åtgärder planeras för att främja naturen, från att skapa blomstrande ängar för pollinerande insekter till att konstruera bihotell.

– Vi är stolta över att sjösätta arbetet för mer vild natur på golfbanorna. Svenska Golfförbundet och WWF ska nu satsa på att öka kunskapen och uppmuntra konkreta projekt runt om i landet, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

– Det finns ett stort engagemang för natur och miljö bland svenska golfklubbar. Det känns fantastiskt att vi nu kan växla upp det ytterligare genom samarbetet med WWF, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Golfbanor kan utvecklas till artrika miljöer med skogspartier, snår, högt gräs och öppna vattenytor. Dessa områden, inklusive bryn, dammar och ängsmarker, är viktiga för biologisk mångfald. Sammanlagt utgör de "oskötta" områdena på golfbanor cirka 15 000–20 000 hektar, vilket motsvarar storleken på alla nationalparker i Götaland utom Kosterhavet. Genom att rätt sköta dessa områden kan golfbanor i närheten av städer och tätorter bidra till ökad artrikedom, främja vilda växter, insekter och fåglar samt fungera som gröna korridorer för många arter.

b
Planteringar som lockar pollinatörer behövs på golbanorna (bilden från Sigtuna golklubb). Foto: Ola Jennersten/WWF.

Golfklubbar runt om i landet uppmanas att delta i kampanjen "Gör Sverige vildare" genom att genomföra åtgärder för att stödja artrikedomen och registrera sina vilda områden på kampanjens webbplats.

–Vi uppmanar alla golfklubbar att vara med och göra golfen vildare. Både små och stora insatser gör skillnad för den biologiska mångfalden. Dessutom ger det många positiva mervärden, som ökat ideellt engagemang bland medlemmarna och stärkt anseende i lokalsamhället, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på SGF.

Samarbetet inkluderar även stöd till ett pågående projekt för biologisk mångfald i Östergötlands golfdistrikt. WWF bidrar med expertis och finansiering för att hjälpa flera golfklubbar i distriktet att utveckla skötselplaner för vilda områden och genomföra konkreta naturvårdsåtgärder. Organisationerna planerar också att tillsammans undersöka möjligheter att utöka projektet och söka lämplig finansiering för detta ändamål.