Karlslund utvecklas och får en ny broförbindelse

Skiss över den nya gång- och cykelbron. Illustratör: Susanne Flodin.

Området Karlslund i Örebro utvecklas med nya badplatser, en uppgraderad ridanläggning och tillgängliggjort område kring Hästhagen. Strömsborg återuppstår som ett populärt café och utflyktsmål. Nästa steg är en gång- och cykelbro över Svartån, för att koppla samman Strömsborg och Hästhagen.

Strömsborg med Hästhagen på andra sidan av Svartån erbjuder bad, minigolf och discgolf. Örebro kommun har beslutat att bygga bron för att göra Karlslund till ett ännu mer attraktivt rekreationsområde.

– Med en ny gång- och cykelbro över Svartån stärker vi Karlslund som en mötesplats för alla örebroare. Karlslund är ett av Örebros viktigaste tätortsnära grönområden och med den här satsningen hoppas vi att ännu fler örebroare tar möjligheten att uppleva de vackra miljöer området har att erbjuda, säger Kemal Hoso , ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

– Nu har vi fattat ett tilldelningsbeslut om vilken entreprenör som ska bygga bron. Vår plan är att bron ska stå färdig innan årsskiftet och då binda ihop Strömsborg och Hästhagen för att underlätta för örebroarna att besöka och röra sig genom hela Karlslund, säger Gustav Axberg, projektledare på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Gång- och cykelbron, cirka 45 meter lång, blir en fackverksbro i stål och planeras över Svartån, väster om dagvattenutloppet vid Strömsborg till Hästhagen. Eftersom platsen är både kulturreservat och vattenskyddsområde vidtas stora miljöskyddsåtgärder för att bevara området.

Strömsborg är en värdefull kulturhistorisk byggnad i Örebro. Byggnaden i nationalromantisk stil var tidigare ett café som under 2021 flyttades under hösten 2021 för renovering. Byggnaden, som tidigare var ett populärt café är nu tillbaka på sin plats. Renoveringen förväntas vara klar sommaren 2024 och förhoppningen är att Strömsborg återigen lockar besökare till kulturreservatet.

b
Bikupor på gården, Karslund Kulturreservat. Foto: Wikimedia Commons
b
Karlslund Kulturreservat, 2022. Foto: Wikimedia Commons

Karlslundsområdet sträcker sig från Hästhagen till Tekniska kvarnen och fältrittbanor, och från Strömsborg till trädgårdsodlingar. Det är en stillsam men livlig oas nära centrala Örebro, med strövområden, grillplatser, butiker, bostäder, djur och caféer. Området har stor utvecklingspotential och liknas vid Oset och Rynningeviken som populära utflyktsmål. Genom olika kommunala verksamheter, bolag, föreningar och privata företag skapas en atmosfär som fortsätter att utveckla Karlslund. 

b
Karta Broförbindelse Strömsborg-Hästhagen Källa Örebro kommun. Karta: Örebro kommun

Källa: Örebro kommun