Visit Skåne leder internationellt turistprojekt

Projektet pågår mellan 2024-05-01 - 2027-04-01. Foto: Visit Skåne

Visit Skåne går in och leder ett treårigt projekt med länderna runt Östersjön. Projektet ska främja hållbar turism genom ReTour (Regenerative Tourism). Syftet är att skapa jämnare säsonger och stärka lokal ekonomi för en hållbarare turismsektor och en blomstrande region.

Regenerativ turism strävar efter att aktivt förbättra destinationen istället för att bara undvika att belasta den, vilket går utöver traditionell hållbarhet. Projektet kommer att omfatta miljöskydd och socioekonomisk utveckling, inklusive stöd för lokal produktion, ökad sysselsättning och en levande landsbygd.

– Projektet ger oss en fantastisk skjuts i arbetet med att utveckla fler regenerativa upplevelser, det vill säga möjlighet att skapa en turism som ger tillbaka till samhället och skapar värde för platsen och lokalbefolkningen. Tillsammans med lokala intressenter tar vi ett helhetsperspektiv för att utveckla erbjudanden som ska lämna ett positivt avtryck på platser som besöks. Det är ett förhållningssätt vi på Visit Skåne har testat i mindre skala tidigare. Nu har vi möjligheten att testa och lära oss över nationsgränser, säger Carla Aguirre Mouritzen, vice vd på Visit Skåne

Visit Skåne kommer att undersöka och marknadsföra nya upplevelser både nära naturen och inom till exempel gastronomin. Upptäckter och lärdomar delas mellan andra regioner och länder i projektet ReTour för att forma utveckling av hållbara turismerbjudanden. Vi leder och arbetar i projektet med olika turismaktörer, samhällen och små och medelstora företag. Samarbete är avgörande för regenerativ turisms framgång med sina innovativa strategier och metoder för att vitalisera den lokala turismsektorn.