Kilsbergen siktar på att bli en nationellt känd friluftsdestination

Ett vindskydd vid Björktjärn i Kilsbergen. Foto: Johan Karlström/Region Örebro Län.

Tillsammans med civilsamhället och näringslivet ska bergskedjan Kilsbergen bli ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftsområden. Örebro kommun antog nyligen en ny vision för friluftsliv och turism, som utvecklats i samarbete med andra aktörer.

Kilsbergen är redan idag en viktig plats för natur och friluftsliv, med många olika upplevelser inom natur- och kulturmiljöer, levande byar och ett brett utbud av friluftslivsaktiviteter och anläggningar för organiserad idrott och rekreation. Varje år besöks området av cirka 400 000 personer från både närliggande kommuner och nationellt.

– Kilsbergen är en oslipad diamant och ett utvecklingsområde för friluftsliv, rekreation och naturturism. Det finns en stor potential i att utveckla området för besöksnäring och landsbygdsutvecklingen inom Örebro kommun. Med en tydligare och bättre samordning kommer vana och nya besökare uppleva ett mer välkomnande Kilsbergen framåt, säger kommunstyrelsens ordförande John Johansson.

Den antagna riktningen för Kilsbergen har tagits fram tillsammans med Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Lekebergs kommun, Nora kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län, Försvarsmakten, Saab Bofors Testcenter, Sveaskog och Örebrokompaniet.

– Genom att vi samordnar utvecklingen av friluftslivet och turismen i Kilsbergen stärker vi möjligheten att det finns något för alla att uppleva i området, samtidigt som vi skapar en trygghet för drivna entreprenörer och eldsjälar inom civilsamhället. Vi säkerställer också att Kilsbergen som rekreationsområde utvecklas långsiktigt, hållbart och resurseffektivt, förklarar Malin Welén, planerare på Friluftsliv.

Källa: Örebro kommun