Flytevi prisas på New European Bauhaus-festivalen

På plats i Bryssel för att ta emot priset under festivalen New European Bauhaus var bland annat Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren och Göteborgs universitets projektkoordinator Malin Rosengren. Bild: Europeiska unionen 2024

Marina kolonilotten Flytevi vann ett andrapris på New European Bauhaus-festivalen i Bryssel den 9-13 april. Den främjar hållbar småskalig odling av mat i havet och är en del av utvecklingen i Frihamnen i Göteborg.

Priset, inklusive en prissumma på 20 000 euro, tilldelades i kategorin "Återkoppling med naturen". Göteborgs stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren och projektkoordinator Malin Rosengren från Göteborgs universitet mottog priset i Bryssel.

– Världens befolkning står inför sin kanske hittills största utmaning – att inom en kort tidsperiod klara av att ställa om till ett hållbart sätt att leva. Det har väckt många frågor om vad ett hållbart samhälle är och hur vi vill att framtidens städer ska se ut och fungera. Vår förhoppning är att Flytevi ska bli en katalysator i arbetet med att hitta några av svaren på dessa frågor, säger Johan Rehngren.

New European Bauhaus är en del av EU:s tvärvetenskapliga initiativ, som stöder den europeiska agendan the European Green Deal och målet att göra Europa klimatneutralt år 2050. Det främjar en hållbar grön samhällsutveckling genom mångfald, inkludering, kreativitet och innovation. Initiativet lanserades av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och invigdes av henne vid festivalen.

– Att den marina kolonilotten tilldelas priset visar på ett stort internationellt intresse både kring frågor kopplat till hållbar odling i havet och det undersökande arbetssättet med prototyper i stadsutvecklingsprojekt, säger Cecilia Helsing, planeringsledare, Göteborgs Stad.

Festivalen hade fyra tävlingskategorier och två priser som fokuserade på Ukrainas återuppbyggnad, samt två pristagare som valdes av allmänheten. Flytevi, den första stadsnära havsodlingen i Sverige, visades under hela veckan på festivalen, samordnad av Gothenburg European Office i Bryssel.

Förstapriset i kategorin "Återkoppling med naturen" gick till Făget Forest Park i Rumänien. Projektet Flytevi, invigt i november 2022, är ett resultat av samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, med delat projektledarskap. Det fungerar som en pedagogisk plattform för att lära besökarna om havsodling och främjar långsiktigt målet att göra det lättare för privatpersoner att odla mat i havet.

b
Kolonilotten Flytevi Foto: Göteborgs stad

Källa: Göteborgs stad