Vasas nya stöttning kommer att förhindra fortsatt lutning

Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Bygget av Vasas nya stödkonstruktion startar nu med 27 specialdesignade stödvaggor i stål som ersätter de nuvarande 17 stöttorna. Efter över tio års forskning och utveckling är det äntligen dags att säkra skeppets stabilitet och bevara dess form för framtiden.

– Stöttningen som börjar byggas idag består av flera olika sorters stöd med stöttor som placeras där det är bäst för skeppet. Stödvaggan utgår helt och hållet från hur skeppet i sig är konstruerat, berättar Magnus Olofsson, projektchef för Stötta Vasa. Han fortsätter: 

– Det hela är lite som en byggsats. Själva arbetet kommer att gå till så att vi river den befintliga stöttningen och monterar den nya, bit för bit enligt ett ganska komplicerat system – allt för att undvika rörelser i skrovet. På vissa ställen ska de nya stöttorna placeras på exakt samma ställe som de gamla och på andra ställen inte. Det handlar om millimeterpassning för att det ska fungera. 

Trots sin imponerande storlek är Skeppet Vasa mycket skört på grund av kemisk nedbrytning av träet. Skrovet, byggt i ek på 1620-talet, har förlorat en stor del av sin ursprungliga styrka. Det finns deformationer i skrovet, och skeppet rör sig mer än önskat. Även om rörelserna är små på kort sikt kan de ha betydande effekter på lång sikt. Kontinuerlig övervakning av skrovrörelserna styrs av arbetet med stöttningen för att anpassa sig efter skeppets tillstånd.

– Vasa har ju en tendens att vilja kantra och sjunka … Så som hon står i museet idag lutar hon svagt åt babord. Den nya stöttningen kommer att förhindra fortsatt lutning. Så småningom ska vi också räta upp henne en aning, så att hon står stadigare inne i museet, säger Magnus Olofsson. 

Därför konstrueras den nya stöttningen för att kunna räta upp skeppet och vara justerbar vid behov.

Vasa har svårigheter att bära sin egen vikt för närvarande. Därför kommer ett inre stöd, liknande ett stålskelett, så småningom att monteras in i skeppet. Det är ett komplicerat arbete som involverar både bytet av stöttningen och logistik- och transportfrågor.

Skeppet Vasa är en unik kulturskatt som lockar över en miljon besökare från hela världen varje år. Projektet "Stötta Vasa" förväntas vara klart år 2028, i tid för skeppets 400-årsjubileum. Museet kommer att vara öppet som vanligt under hela byggtiden.

Den nya stöttningen utgör en av de största utmaningarna för Vasamuseet sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet söker hjälp med finansieringen av stödkonstruktionen genom en insamling riktad till allmänheten, donatorer och sponsorer.

b
Skeppet Vasa på Vasamuseet, sett förifrån. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

Källa: Vasa Museet