Solcellspaneler för fasadmontering

Foto: Ruukki

Ruukki utökar sitt utbud av solenergiprodukter med en fasadmonterad solpanel. Ruukki on-wall solar omvandlar solljus till elektricitet och kan monteras på såväl nya byggnader som på renoveringsobjekt.

– Med solcellspaneler på fasaden visar företaget sin miljömedvetenhet och att man tar ett aktivt miljöansvar. Solpanelerna genererar en del av den el som byggnaden kräver. Företagen kan dessutom med gott samvete nyttja användningen av solenergi i sin image, till exempel genom att räkna ut för vilken utrustning man har ersatt den årliga elförbrukningen med solenergi, säger Martin Flodihn, Business director på Ruukki.

Solpanelerna fästs i fasaden med ett monteringssystem utvecklat av Ruukki. På en yta av 50 kvadratmeter genereras en effekt om cirka 8 kilowattimmar. För det behövs en enhet med 30 stycken solpaneler, till en investeringskostnad av omkring 15 000 euro.

Rent estetiskt finns inga negativa aspekter.

– Solpaneler som montaras på hela vägghöjden delar in och ger rytm till normalt intetsägande fasader. Med dessa paneler blir resultatet en representativ fasad, säger Ruukkis arkitekt Petteri Lautso.