Haninges stödform breddas till nattidrott för barn och unga

Nattfotboll. Foto: Haninge kommun

Haninge kommuns satsning på nattfotboll vidgas till att inkludera nattidrott när stödet utökas och boxning läggs till i aktivitetsutbudet. Dessutom ökar antalet kvällar för nattfotboll i Jordbro från en till två per vecka.

Målet med nattidrotten är att främja trygghet och ge ungdomar i Haninge meningsfulla aktiviteter under helgkvällar. Lokalt förankrade föreningar ges möjlighet att söka bidrag för fler idrotter.

Den populära nattfotbollen utökas nu till att inkludera nattidrott genom att Haninge boxningsklubb får stöd för att arrangera spontanboxning i Brandbergen på söndagar. Dessutom utökas nattfotbollen i Jordbro, som drivs av IFK Haninge, till att omfatta både fredagar och lördagar istället för endast lördagar.

Idrotts-, kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge bidrag på totalt 750 000 kronor till fyra lokala idrottsföreningar för att organisera nattidrottsaktiviteter för ungdomar i åldern 13–20 år. Tidigare har kommunen haft upphandlade avtal för spontanfotboll på lördagskvällar, men från och med nu kan föreningar söka bidrag för nattidrott inom olika sporter.

– Nattfotbollen är en omtyckt aktivitet som samlar många ungdomar under trygga och organiserade former. Forskningen visar att barn och unga som har tillgång till en meningsfull fritid löper mindre risk att hamna snett. Nu breddar vi satsningen så att även föreningar som ordnar andra idrotter får möjlighet att ansöka om bidrag. Eftersom fler idrotter får möjlighet att söka medel hoppas vi att fler föreningar vill vara med till nästa ansökningsomgång, säger Nicole Forslund, kommunalråd och idrotts-, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Haninge kommun.

Källa: Haninge Kommun