Unik parkbyggnad uppförs i Ebbepark

Manillaparken. Fotograf: Illustration: Mareld landskapsarkitekter

Nu påbörjar Sankt Kors uppförandet av Ebbeparks minsta, men kanske också mest speciella, byggnad. Det handlar om byggnaden Roligheten som kommer att ha en park som tak.

I Ebbepark ska det finnas förutsättningar för människor att mötas. Därför planeras nu anläggandet av en central publik park, Manillaparken, en grön oas som ska knyta ihop områdets fyra kvarter. Och det är här, med gräs till tak under parkens ena hörn, som den nya byggnaden Roligheten kommer att återfinnas. Inspirationen till namnet kommer från Wahlbecks Fabrikers verksamhet. Roligheten var ett sommarhem i Sätravallen där företaget erbjöd sina medarbetare rekreation.

bild
Illustration: Winell & Jern

- I byggnaden i Ebbepark planeras för etablering av ett café, bageri eller en take away restaurang, så vår förhoppning är att också vår version av Roligheten kan bli ett ställe att träffas på, att ta en liten paus och hämta ny energi vid, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors.

Roligheten börjar byggas nu och beräknas vara färdig runt februari 2023. När stommen till byggnaden är på plats börjar även Manillaparken att anläggas och till sommaren 2024 kommer allting vara redo för alla som vistas i Ebbepark att njuta av.

 

bild