Skanska bygger ny idrottsarena i Bromma

Här i Ulvsunda industriområde kommer en ny idrottsarena att växa upp. Bild från området år 2023, Foto: Bene Riobó/Wikimedia Commons

Skanska har fått uppdraget att bygga Ulvsunda Idrottscentrum i Bromma, Stockholm. Uppdragsgivaren är S:t Erik Markutveckling AB, en del av Stockholms stad. Projektet är värt cirka 640 miljoner kronor och inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för andra kvartalet 2024.

Ulvsunda Idrottscentrum ska byggas på platsen för det gamla Pripps bryggeri. Det nya centret kommer att ha en bruttoyta om cirka 25 000 kvadratmeter. Här ska det finnas utrymme för hallidrotter som handboll, basket, innebandy och volleyboll. Även bordtennis, dans, brottning, fäktning och judo får plats. Förutom idrottsytor ska den tekniska infrastrukturen på fastigheten uppgraderas med nya system.

Mötesplats för idrott och kultur

Ulvsunda Idrottscentrum är första steget i utvecklingen av Bryggeriet i Bromma. Planen är att området ska bli en central mötesplats för idrott, kultur, upplevelser, kontor och handel. På längre sikt kan det även bli bostäder här.

Hållbarhet och återbruk är centrala delar i projektet. Bland annat ska belysningsarmaturer, sanitetsporslin, dörrar, tegel och undertak återanvändas. Dessutom kommer 2 000 renoverade läktarstolar att monteras i evenemangshallen. Läktare och trappor byggs i korslimmat trä, och ventilationskanaler i stålplåt ersätts med textilkanaler.

Byggnadsarbetena startar snart och projektet ska vara klart hösten 2026.

b
Den gamla bryggeribyggnaden, som är kulturhistoriskt värdefull, kommer att bevaras till det yttre. Vissa inre delar ska också behållas. Foto: Holger.Ellgaard/Wikimedia Commons