Historiska ekar räddade i Upplands Väsby

Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Ekar i Upplands Väsby, vissa över 500 år gamla, har nu fått en säkrad framtid. Upplands Väsby kommun har avslutat ett flerårigt arbete med att restaurera ekmiljöerna vid Sydvästra Fysingen, intill Löwenströmska sjukhuset.

Kommunen har genomfört en rad åtgärder för att bevara dessa värdefulla ekar. Målet har även varit att göra naturen mer tillgänglig för besökare, som kan njuta av de vackra ekarna, blommorna i hagarna och sjön Fysingen.

– Genom att ta bort träd som skuggar ekarna och återinföra betande kor och får på de tidigare igenvuxna hagmarkerna, kan de gamla ekarna leva vidare i flera generationer. Samtidigt får unga ekar möjlighet att växa till sig och bli ersättningsträd i framtiden, säger Henrik de Joussineau, kommunens naturförvaltare.

Ekmiljöerna Berikar Biodiversiteten

Ekar kan utgöra livsmiljö för uppemot 1 000-1 500 arter. Restaureringen av ekmiljöerna berikar därmed landskapets växt- och djurliv.

"Upplands Väsby har en fantastisk natur i Sydvästra Fysingen, en skatt som vi måste bevara, både för den biologiska mångfaldens och vår egen skull. Alla Väsbybor borde besöka området och uppleva hur vackert det har blivit", säger Margareta Hamark (L), ordförande i klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet.

Sydvästra Fysingen har mycket höga naturvärden, med flera arter och naturtyper som kommunen valt att skydda. Här trivs bland annat backsippa och den bredbandade ekbarkbocken, som har ekarna som sin livsmiljö.

b
Vid Sydvästra Fysingen kan man vandra, bada, springa, cykla och fågelskåda med utsikt över Fysingen. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Friluftsliv och Biologisk Mångfald

Området är också populärt för friluftsliv, med möjligheter för vandring, bad, löpning, cykling och fågelskådning. Besökare kan, med lite tur, få höra den ovanliga sommargyllingen sjunga bland ekarna.

Upplands Väsby kommun har länge haft en skötselplan för att bevara områdets biologiska mångfald och öka tillgängligheten för friluftslivet. Historiskt sett var skötseln eftersatt, vilket ledde till igenväxta hagmarker och minskad tillgänglighet. 2016 inleddes ett samarbete med Stiftelsen Löwenströmska lasarettet, som äger marken, och sedan dess har kommunen hjälpt stiftelsens fastighetsförvaltare Locum att förvalta områdets skyddsvärda naturmiljöer.

– Ekträden vid Sydvästra Fysingen har en central roll för den viktiga biologiska mångfalden och utgör en viktig länk i det nätverk av ekar som sträcker sig genom Rösjökilen och Järvakilen, från Sigtuna till Vallentuna. Därför har det varit så viktigt att just dessa ekar får vård, säger Henrik de Joussineau och tillägger:

– Det är mäktigt att se träd från Gustav Vasas tid, de har verkligen en historia att berätta. Samtidigt gläds vi åt de nya unga ekarna som växer upp och i framtiden ska ersätta de gamla grova ekarna. Nu gäller det bara att vi fortsätter att ta hand om och sköter området så både natur- och friluftsvärden finns kvar för framtida generationer.

b
Ekträd i "tonåren", med ett flera hundra år äldre ekträd i bakgrunden. Foto: Daniel Jansson, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun