Första spadtaget för Molkolms nya konstgräsplan

Det första spadtaget togs gemensamt av Frida Nilsson, Robert Halvarsson och projektledaren Durim Selmani från Gräsmiljö Sverige AB. Foto: Karlstads kommun

Nu har första spadtaget tagits för att förse Molkom med en ny konstgräsplan. Ombyggnaden av Åsvalla IP, belägen vid Nyedsskolan, innebär också att anläggningen får belysning, löparbanor och en hoppgrop.

Den nya anläggningen förväntas locka fler till rörelse och aktivitet året runt, vilket ses som en positiv utveckling för både skolan och lokalsamhället. Kommunalrådet Frida Nilsson förklarar att satsningen är en del av en bredare strategi för hela Karlstads kommun.

"Vi vill att hela kommunen ska må bra och utvecklas. När vi pratar om Karlstad menar vi också hela Karlstads kommun. Det innebär att vi gör viktiga satsningar även i de mindre orterna, så som här i Molkom. Att bygga om den här idrottsplatsen till en konstgräsplan med belysning kommer att göra att den kan användas till fler idrotter, locka fler till rörelse och träning och kunna nyttjas under en större del av året", säger Nilsson.

Miljöanpassad konstgräsplan

Den nya konstgräsplanen, som beräknas stå färdig i början av hösten lagom till skolstarten, kommer att ha sand som ifyllnadsmaterial. Detta val görs för att minska miljöpåverkan jämfört med granulat. Planen kommer att vara anpassad för fotboll och uppfylla kraven enligt FIFA Quality.

Kommunens satsning på breddidrott är tydlig, vilket ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Robert Halvarsson, poängterar.

"Karlstad har ju nyligen utsetts till årets breddidrottskommun, det visar på att vi är duktiga på att ge förutsättningar för en meningsfull fritid. Nu fortsätter vi det goda arbetet genom att omvandla den här idrottsplatsen så att den kan användas av många fler än idag", säger Halvarsson.