"Garden Futures - Design som växer på Vandalorum

Signe Persson-Melin, Ivåg, 1998 i utställningen Garden Futures: Design som växer. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum

Museumet Vandalorum, beläget i Värnamo, Småland, presenterar utställningen "Garden Futures: Design som växer". Utställningen utforskar trädgårdens historia, nutid och framtid ur ett globalt perspektiv och belyser hur trädgårdsideal har utvecklats och vilka nya trender som är på frammarsch.

Utställningen "Garden Futures" vill inspirera besökarna att tänka nytt kring hur trädgårdar kan bidra till en bättre värld. Genom att visa en mångfald av kreativa lösningar, från naturalistiska oaser till innovativa konstprojekt, hoppas Vandalorum kunna visa trädgårdens potential som en plats för förändring och hållbar utveckling.

Trädgården ses här som ett laboratorium för framtida idéer, där design och konst möts för att skapa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Utställningen på Vandalorum är en möjlighet för besökare att utforska dessa visioner och kanske själva hitta inspiration för att bidra till en mer hållbar framtid.

Utställningen innehåller exempel från konst, design och landskapsarkitektur. Besökarna får se allt från solstolar och vertikala stadsodlingar till kollektivträdgårdar och levande byggnader.

b
Fredrik Paulsen, Garden Table, 2009 i utställningen Garden Futures: Design som växer. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum
b
Alexandra Kehayoglou Meadow, 2023 i utställningen Garden Futures: Design som växer. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum 
b
Här finns allt från solstolar och vertikala stadsodlingar till kollektivträdgårdar och levande byggnader.​​​​. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum

 

b
Märta Måås-Fjätterström, Svarta trädgårdsmattan, 1923 i utställningen Garden Futures: Design som växer. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum

Framtidens Trädgårdar

Trädgården har blivit en plats för experiment och innovation, där konstnärer, formgivare och landskapsarkitekter utvecklar idéer för en hållbar framtid. I en tid präglad av klimatförändringar, globalisering och osäkerhet kring matförsörjning, framstår trädgården som en viktig yta för hållbarhet, biologisk mångfald och social rättvisa.

Internationell Samverkan

Utställningen är producerad i samarbete mellan Vitra Design Museum, Wüstenrot Foundation och Nieuwe Instituut, tillsammans med Vandalorum. Den är formgiven av designduon FormaFantasma från Italien. Utställningen visar verk av över 100 konstnärer och designers, däribland Aino Aalto, Marjan van Aubel, Stefano Boeri, Roberto Burle Marx och Jamaica Kincaid. Svenska konstnärer som Peter Korn, Ulla Molin, Märta Måås-Fjetterström och Signe Persson-Melin finns också representerade. 

b
Full Grown, The Beatrix Chair, 2018 i utställningen Garden Futures: Design som växer. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum
b
Utställningen visar exempel från konst, design och landskapsarkitektur. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum
b
"Garden Futures" syftar till att inspirera besökarna att ompröva hur trädgårdar kan bidra till en bättre värld. Foto: Patrik Lindell / Vandalorum
b
Garden Futures: Design som växer, foto: Patrik Lindell / Vandalorum