Ny fästingart funnen i Sverige

Fästing Dermacentor Marginatus. Bild: Anton de Jong och Giulio Grandi/SVA

Under förra årets Rapportera Fästing-insamling uppmärksammades ett tiotal fästingfynd som inte vanligtvis påträffas i Sverige. Efter analys har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftat att en ny fästingart, "Dermacentor marginatus", nu har upptäckts för första gången i landet.

Den nya fästingarten upptäcktes i Stockholmsområdet och rapporterades via SVA:s webbverktyg "Rapportera Fästing". Dermacentor marginatus är naturligt förekommande i södra Europa, Iran, Kazakstan och i bergsregioner i Centralasien. På svenska kallas den brokig fårfästing.

Enligt Anna Omazic, forskare på SVA, visar denna upptäckt vikten av att övervaka och tidigt identifiera nya fästingarter. Det är särskilt avgörande med tanke på att sådana arter kan bära med sig virus, bakterier och parasiter som inte tidigare har funnits i Sverige. Detta gör att tidig upptäckt kan förbättra beredskapen för att hantera eventuella smittor hos både djur och människor.

Risker och möjliga smittämnen

Dermacentor marginatus kan bära flera olika smittämnen såsom krim-kongo blödarfebervirus och Coxiella burnetii som orsakar Q-feber. Resultaten från tidigare fynd visade dock inga spår av krim-kongo blödarfebervirus. Ytterligare analyser pågår för att undersöka andra potentiella smittämnen, inklusive olika arter av rickettsier och piroplasmer.

– Resultaten är som vi förväntade oss. Vi är mycket glada att alla fästingar var negativa för krim-kongo blödarfebervirus – ett virus som kan orsaka svår sjukdom hos människor. Vi behöver fortsätta analysarbetet och studera den nya arten vidare innan vi kan ge mer information om fallet, säger Giulio Grandi, veterinär och parasitolog på SVA.

Källa: SVA