Nya grönområden vid Fyrishov i Uppsala

Foto: Uppsala kommun

Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. En större park och ett gång- och cykelstråk längs Fyrisån är några av inslagen i utvecklingsplanen.

Uppsalas kommunstyrelse har antagit en utvecklingsplan för området längs Fyrisån vid Fyrishov. Planen syftar till att göra området mer tillgängligt för allmänheten. Ett sammanhängande stråk med grönytor samt gång- och cykelvägar ska byggas längs ån.

– De nordvästra delarna av Uppsala saknar större grönområden idag. Vi vill att fler Uppsalabor ska få tillgång till en grönskande park och det här vackra stråket längs med ån. Självklart kommer Fyrishovsbadet vara en självklar del av Uppsalas fritidsliv, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

b
Längs Fyrisån ska ett sammanhängande stråk med bland annat grönytor och en gång- och cykelväg byggas. Foto: Uppsala kommun

För att genomföra ombyggnationen krävs en ny detaljplan. Kommunstyrelsen har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram denna plan. Detaljplanearbetet beräknas pågå till 2026, därefter kan genomförandet av parken börja. Området förväntas vara färdigställt 2029.

Under oktober och november 2023 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av området vid Fyrishov. Uppsalaborna uttryckte önskemål om att göra stråket längs Fyrisån tillgängligt för alla samt att utveckla en ny park för möten, aktiviteter och vila.

Idag ligger en camping på platsen. För att göra området tillgängligt för ombyggnationen behöver campingen flyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande plan för camping i Uppsala. I dagsläget finns campingplatser vid Sandviksbadet i Björklinge och i Fjällnora. Det finns även ställplatser för husbilar på bland annat Hovstallängen.

b
Uppsalaborna vill att stråket längs Fyrisån ska göras tillgängligt för alla och att en ny park utvecklas för möten, aktiviteter och vila. Foto: Uppsala kommun
b
Fyrishovsområdet ska utvecklas och få en strandpromenad. Illustration: Uppsala kommun

Källa: Uppsalas kommun