P-plats i Malmös Pildammsparken ska bli en oas i oasen

Pildammsparken. Bild: Malmö stad

I Poppeludden, en del av Malmös Pildammspark, har en omgestaltning resulterat i en lugn och grönskande plats med utsikt över dammen. Nu har ett förslag lagts fram för att omvandla den intilliggande parkeringsplatsen för att ytterligare förstärka den gröna och harmoniska miljön samt knyta samman området med resten av parken.

Den aktuella parkeringsplatsen är belägen på Centralplatsen, en del av Pildammsparkens geometriska grundstruktur där flera av parkens huvudaxlar och siktlinjer sammanstrålar. Bland annat möts siktlinjen tvärs över tallriken och sträcker sig mot det historiska vattentornet. Förslaget innebär att parkeringsplatsen ersätts med ett torg som ska fungera som en öppen samlingsplats och evenemangsarena samtidigt som den geometriska strukturen bevaras.

b
Förslaget är att ersätta parkeringsplatsen med ett torg som kan användas som mötesplats och för arrangemang på ett sätt där grundstrukturen är synlig. Bild: Malmö stad

Träd, sittplatser och konstverk för en mer levande miljö

På det föreslagna torget planeras träd, buskar och perenner för att skapa en frodig och grönskande parkmiljö som erbjuder skugga och avkoppling under sommarmånaderna. Stora solitära träd med trädkronor kommer att ge en takliknande skugga över platsen. Sittplatser kommer att placeras under träden för att erbjuda besökare en plats att vila och njuta av omgivningen. Dessutom föreslås en vattenspegel på torget, som under vinterhalvåret kan omvandlas till en skridskobana och därigenom skapa en attraktion året om. Förslaget inkluderar även installation av ett nytt konstverk och utrymme för mindre försäljningsställen, vilket ger besökare möjlighet att köpa exempelvis kaffe, glass eller liknande.

– Parkeringsplatsen är en ytterst liten del av parken som med planerna får ett lyft och en ny betydelse som bidrar till Centralplatsens attraktion och Pildammsparkens helhet, säger Andreas Schönström, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

– Med det här förslaget skapar vi en oas i oasen. Pildammsparken är en av våra mest omtyckta och välbesökta parker. När vi ersätter parkeringarna som tar plats och inkräktar på parkkänslan frigörs plats för att leka och umgås, till uteserveringar och fler träd och grönska. På det här sättet får vi en hälsosammare stad som är bra för den biologiska mångfalden, säger Isabel Enström, vice ordförande i tekniska nämnden.

– Nu gör vi om parkeringsplatsen i Pildammsparken till ett grönskande torg vilket knyter ihop området med resten av parken. Med fler träd, buskar och sittplatser omvandlas området till en inbjudande mötesplats som förstärker parkens gröna och inbjudande miljö, säger Karl Philip Nilsson, ledamot i tekniska nämnden.

b
På torget ska det planteras träd som tillsammans med buskar och perenner skapar en lummig och grönskande parkmiljö. Bild: Malmö stad

Källa: Malmö Stad