Fullt tryck på nya idrottshallar i Sydsverige

Skiss över den nya skolan och idrottshallen Vannås/Lillevång i Trelleborg. Bild: Chroma arkitekter.

Under de kommande åren kommer det att byggas flera idrottshallar runt om i Sydsverige, vilket ytterligare bidrar till den goda byggkonjunkturen. I Karlskrona byggs en idrotts- och evenemangsarena med plats för 3 500 personer och i t.ex. Trelleborg och Malmö byggs idrottshallar i anslutning till nya skolor.

Trelleborgs kommun planerar att bygga två idrottshallar de kommande åren.

- I samband med att vi bygger en nya F-9 skola, uppdelad på två byggnader i Trelleborg, Lillevång och Vannhög, bygger vi också en idrottshall intill skolan, berättar Magnus Ahlström, byggprojektledare vid serviceavdelningen på Trelleborgs kommun.

Skolbygget i Skegrie ska också kompletteras med en ny men mindre idrottshall.

Sporthallen vid Lillevång/Vannhög ska rymma både en stor hall (motsvarande en handbollsplan) och en mindre hall.

- Den nya idrottshallen vid Lillevång/Vannhög kommer att bli ca 4000 kvadratmeter stor och bland annat innehålla en läktare som kan ta 300 åskådare, säger Magnus Ahlström.

Det kommer att dröja ända till 2020 innan den nya idrottshallen Lillevång/Vannhög kan tas i bruk. Först ska NCC bygga de nya skolbyggnaderna, sedan riva den gamla skolan som nu ligger på området och på den uppkomna rivningstomten bygga den nya sporthallen.

Karlskrona kommun bygger en ny idrotts- och evenemangsanläggning med start nu i vår.

- Det finns redan i dag en befintlig anläggning, Östersjöhallen,som delvis ska rivas och delvis byggas om och byggas till, säger Karin Grimbe vid Karlskrona kommun.

Den nya hallen byggs av Brinova som sedan hyr ut den till kommunen.

- Det här är det största byggprojektet hittills för Brinova. Vår ambition är att vara en betydande och intressant fastighetsaktör i Karlskrona, säger Per Johansson, VD för Brinova i ett pressmeddelande.

Arenan som ska stå klar 2018 ska kunna rymma sporter som handboll och innebandy men också andra typer av evenemang. Byggstart är planerad i vår men innan dess måste marken saneras.

 

Även i Malmö byggs en ny idrottshall intill en skola. Det är en F-9 skola i den nyuppförda stadsdelen Gyllins trädgård som kompletteras med en idrottshall.

Skolan ska rymma 650 elever och den intilliggande sporthallen ska vara fullskalig. Intill anläggs löparbanor, längdhoppsgropar och en fotbollsplan.

Kostnaden för alla de tre projekten beräknas var för sig till 300 miljoner kronor. Men i Karlskrona avser det enbart idrottsanläggningen medan pengarna i Vannhög/Lillevång och i Gyllins trädgårdar ska räcka till såväl skola som idrottshall.

Utvecklingen mot fler sporthallar kommer att fortsätta. Bland annat håller Malmö stad just nu i samarbete med Chroma Arkitekter på med en förstudie om en ny skola med idrottsinriktning vid Stadionområdet som också ska berikas med en ny idrottshall.