Arlandastad Group förvärvar mark för att satsa på idrott, hälsa och innovation

Flygbild över Scandinavian XPO med Arlandastad Golf till höger i bakgrunden. Foto: Arlandastad Group

Arlandastad Group AB, ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, förvärvar en del av Arlandastad Golf av Wåhlin Fastigheter för en total köpeskilling om 150 MSEK.

Bolaget ser möjligheter att skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter som kan utvecklas och växa inom idrott, hälsa och innovation. Förvärvet om 490 000 kvm är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked. Handpenning om 20 % erläggs när planbesked medges och resterande del av köpeskillingen erläggs vid antagen ny detaljplan. Bolaget har samtidigt tecknat ett optionsavtal i området för framtida expansion som möjliggör ytterligare förvärv av 930 000 kvm mark – säkrar därmed 1.4 miljoner kvadratmeter mark i området.

bild
Flygbild över Drivelab Center med Arlandastad Golf i bakgrunden. Foto: Arlandastad Group

I syfte att öka exploateringstakten i området har Arlandastad Group förvärvat en av de två befintliga golfbanorna – Nya Banan – i Arlandastad av Wåhlin Fastigheter. Markområdet ligger i direkt anslutning till bolagets redan befintliga markinnehav.

– Det har länge varit vår ambition att skapa en samlingsplats för svensk idrott, en Training Academy. Vi har nu lokaliserat rätt plats med ett oslagbart läge som möjliggör den utvecklingen. Vi har sedan en tid tillbaka fört goda dialoger med ett antal idrottsförbund där man ser att läget möjliggör en mer tillgänglig idrott – såväl inom Sverige som internationellt. Områdets storlek gör det även möjligt att satsa på en hubb för tekniska innovationer – gärna kopplade till idrott och hälsa, som ligger oss varmt om hjärtat, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.