Hagalund får egen basketplan och boulebana

Grönytan och fotbollsplanen som idag finns på baksidan av Signalisten hus. Foto: Bostadsstiftelsen Signalisten

Grönytan och fotbollsplanen som idag finns på baksidan av Signalisten hus, Hagalundsgatan 11–17, har länge varit en eftersatt plats. Nu ska ytan få liv och byggas om för att vara till glädje för stora och små.

Boende i området har under lång tid upplevt platsen som otrygg. Med projektet som startar idag ska möjligheter skapas för fler att ska vistas här och umgås på olika sätt. Förutom basketplanen ska grönytan anpassas för att bli en social mötesplats. Det blir en boulebana, hundrastgården bevaras och förnyas, fler sittplatser och en grillplats.

 – Hagalund får ett lyft för att ytterligare bidra till ökad trygghet. Vår ambition är göra den här ytan till en levande och trygg plats där människor i olika åldrar kan umgås, säger Magnus Nilsson, (m), styrelseordförande i Signalisten.

Som grund för den lösning som nu blir verklighet har ungdomar i området och lokala idrottsföreningar fått vara med och lämna synpunkter under samtal och workshops. 

 – Att fotbollsplanen blir basketplan framkom som ett önskemål. Basket bedöms som en jämlik sport som i högre grad lockar både killar och tjejer att delta tillsammans. Det är även en social rörelseform där olika åldrar enkelt kan mötas, säger Fredrik Ahnell, fastighetsförvaltare på Signalisten.

Projektet ska genomföras i två etapper. Den här veckan startar arbetet med att bygga om fotbollsplanen till basketplan vilket beräknas bli klart till årsskiftet. Etapp två startar våren 2022 då grönytan byggs om och får bland annat fler sittplatser, sociala ytor och en boulebana.