Chatillon Architectes tar sig an restaureringen av kommunala baden i Strasbourg

Efter två års arbete kommer det kommunala badet äntligen att öppna för allmänheten den 8 november 2021. Foto: Cyrille Weiner

De kommunala baden i Strasbourg, som byggdes av arkitekten Fritz Beblo 1905, är en symbolisk plats i staden. Byggnaden, som ligger invånarna varmt om hjärtat, behövde restaureras och renoveras. Nya utrymmen behövde skapas för att möta samtidens moderna behov, samtidigt som man såg till att bevara platsens starka historiska anknytningar. Projektet anförtroddes åt en grupp olika företag bestående av Chatillon Architectes, TNA Architectes, Eiffage, Equalia och Quadriplus.

De kommunala baden i Strasbourg ligger i stadsdelen Neustadt, en stadsdel som uppstod efter det tyska rikets expansion mellan 1870 och 1918. Baden öppnade sina dörrar 1908. Byggnaden, som var revolutionerande för sin tid, kombinerar design och arkitektonisk eklekticism, en konstruktion med både antik och regional inspiration. Byggnaden ligger i hjärtat av Unescos perimeter och är sedan 2017 klassad som ett historiskt monument. När anläggningen öppnade erbjöds en mängd olika faciliteter: inomhuspooler, offentliga duschar, bastu, solarium och till och med ett område för hundtrimning!

bild
Foto: Cyrille Weiner

För att verkställa detta renoveringsprojekt har Strasbourg stad, som äger byggnaden, anförtrott SPL Deux-Rives uppdraget, som valde att arbeta med Eiffage Construction Alsace, Chatillon Architectes – som ägnade sig åt restaurerings- och renoveringsdelen –, och TNA Architectes, som tog sig an de nya vatten- och idrottsanläggningarna. Det nya badet kommer att skötas av företaget Equalia. 

Projektet är både ett restaureringsprojekt, en uppgradering och en anpassning av platsen för att ge rum åt nya moderna användningsområden. Renoveringen måste uppfylla flera mål: att höja värdet på den befintliga byggnaden, återställa vissa element och dekorationer som försvunnit eller ändrats, se till att byggnaden är säker och tillgänglig, förnya all teknisk utrustning och designa den moderna inredningen som besökarna av denna anläggning förväntar sig. Kort sagt, man vill rusta upp platsen utan att kompromissa med dess fantastiska, ursprungliga kvalité.

"Detta är inte en byggnad som lämnar en oberörd. När man kommer på besök finns det ett mycket tydligt poetiskt förhållande med rum och ljus. Det finns så mycket charm. Det är en konstruktion med både antik och regional inspiration. Denna jämvikt är bräcklig och det är nödvändigt att bevara den", säger François Chatillon, grundaren av Chatillon Architectes. 

"Vi ville också erbjuda nya funktioner på markplan och på våningarna i byggnadens flyglar, samt lyfta fram andra aspekterna, som till exempel avgränsningen av den gamla konstruktionsramen, som togs bort för att möjliggöra en utvidgning eller sammankoppling av vissa utrymmen", förklarar Antonin Gilles, projektledande arkitekt för Chatillon Architectes. 

 

bild
​​​​​​Foto: Cyrille Weiner

Att förena flera olika mål

Badet, som var i drift under hela 1900-talet och mycket populärt bland Strasbourgs invånare, behövde en uppfräschning. Målet för detta stora projekt var att anpassa anläggningen till dagens normer och användningsområden, att förbättra tillgängligheten för alla (familjer, skolbarn, äldre, personer med nedsatt rörlighet osv.) och främja en mer ekologisk verksamhet.

Renoveringsprogrammet anpassades till den befintliga byggnaden, inte tvärtom och en mycket noggrann restaurering av badet påbörjades. Projektet omfattade viktiga förbättringar, som att koppla samman de två bassänghallarna, vilket gör det möjligt för besökarna att gå från den stora till den lilla bassängen beroende på vilka aktiviteter de vill utöva. Projektet omfattade också en anpassning av platsen för personer med nedsatt rörlighet, såväl som att se till så att byggnaden har bra grundläggande belysning. För att göra flödet av besökare säkrare och mer flytande skapades nya gångvägar och andra utrymmen av byggnaden var också en del av renoveringsprojektet.

bild
Quadriplus designteam lyckades uppnå alla viktiga tekniska mål utan att ändra byggnadens arkitektur.  Foto: Cyrille Weiner

Restaurering och modern inredning

Chatillon Architectes har återställt de flesta utrymmena till att matcha atmosfären i byggnaden från 1908. Samtidigt som de har anpassat och modernisera dem, så har TNA Architectes skapat utrymmen för nya anläggningar.

En rad stratigrafiska undersökningar har gjort det möjligt att återupptäcka de ursprungliga färgerna: när besökarna återvänder till anläggningen kommer de att upptäcka en helt ny palett än tidigare. De romerska baden har sin ursprungliga marmor, färgerna i poolhytterna runt bassängerna har återinförts, rotundan har återställts till sin forna glans och flera kranar är nu i bruk.

Ornamenten, och arkitekturen generellt, lyfts fram tack vare en noggrann belysning. De två bassängerna har belysts enligt moderna val: LED-band har installerats ovanpå kabinerna för att framhäva deras volym och perspektiv, moderna upphängningar har placerats istället för de gamla taklamporna, och installationerna på undersidan av mezzaninerna har omtolkats. De tidigare ventilationsschakten i bassängernas tak rymmer nu en kraftfull belysning för att jämnt belysa utrymmena och framhäva betongens kontrasterande nyckfullheter.

Den tekniska aspekten flyttades i möjligaste mån till vinden, som till exempel de nya blåssystem som reglerar temperaturen i bassängerna. Andra ändringar har införts på ett harmoniskt sätt i byggnaden. Pelarna i bassänghallarna har stabiliserats för att kunna hålla nödblock och högtalare. Den nedre delen av fönstren som tidigare skiljde de stora och små bassängerna åt (tidigare herr- och dambassängerna) har tagits bort för att möjliggöra en sammanlänkning av dem. Denna åtgärd kännetecknas av ett marmortillägg, som visuellt vittnar om en samtida design, i jämförelse med golven innan.

Anslutningen till fjärrvärmenätet och avlägsnandet av den gamla utrustningen har skapat stora volymer som kan användas för nya konstruktioner. Det höga taket i det tidigare pannrummet gjorde det möjligt för TNA Architectes att dela upp utrymmet i två nivåer för att skapa ett fitnessrum ovanför och en kulinarisk verkstad nedanför.

På första våningen, i den stora poolen, har Chatillon Architectes byggt en ny relaxavdelning med en bar för att erbjuda en lugn fristad. Utformningen av den nya salen antogs för att möjliggöra en arkitektonisk inramning av den befintliga klockan men även för att det passar bra in med den befintliga arkitekturen. 

De gamla romerska baden, en symbol för tysk badtradition som härstammar från tidigt 1900-tal, har restaurerats. I några av de gamla, övergivna tekniska utrymmena har byrån TNA Architectes placerat en jacuzzi, en saltgrotta och en bastu, alla belägna där tvättstugan låg innan. Men det slutar inte där – den gamla parkeringsplatsen har gjorts om till en utomhuspool i rostfritt stål och en bastu. Resultatet är en "wellness"-miljö som är ett komplement till det klassiska badutbudet. 

bild
Foto: Cyrille Weiner

Miljö och energibesparingar

Förutom målet att bevara byggnaden var en av de andra stora utmaningarna i detta projekt att erbjuda badet en ny modern touch som är mer miljövänlig, bättre isolerad och mer energisnål. Systemet för vattenbehandling, förnyelse och uppvärmning renoverades, vilket minskade den totala vattenförbrukningen med 80 % (från 850 till 150 liter per person). Energiförbrukningen har minskat med 41 % tack vare värmeisoleringen av utrymmena. För att bättre reglera energiförlusten installerades ytterligare glasrutor inuti glasfönstren. För att förbättra besökarnas komfort och för att återinföra en touch av grönska i staden har den gamla parkeringsplatsen gjorts om. Det asfalterade området har förvandlats till ett grönområde och kommer att utgöra en ny härlig oas med träd och gräsytor.

Säkerhet och tillgänglighet 

Renoveringsprojektet av de kommunala baden har omvandlat en plats som inte längre var förenlig med tidens behov till att numera uppfylla säkerhets- och tillgänglighetsnormerna. De små och stora bassängerna är tillgängliga för alla som vill simma. En ny ingång för personer med nedsatt rörlighet har skapats på markplan, allt för att ge dessa besökare ett varmt välkomnande. Installationen av nya hissar, ramper och rullstolsliftar gör nu badet 100% tillgängligt. Inne i badhuset har man gjort allt för att kunna erbjuda anpassade faciliteter som är reserverade för dessa besökare ­– omklädningsrum, duschar och toaletter har alla anpassats utefter detta.

För att anpassa badet, göra det smidigare och få det att hålla måttet, skapades fem nya trappor som integrerades i byggnadens bas. Vissa hytter i den stora bassängen har anpassats på ett smart sätt för att erbjuda mer generösa utrymmen. De kommunala baden har getts en modern touch, allt medan säkerhet, ekologi och besökarnas bekvämlighet har tagits i åtanke.

Chatillon Architectes har återigen lyckats förädla ett mästerverk från 1900-talet, och anpassat det för att uppfylla de nya kraven i samhället.