Fortsatt lyft för hus på hjul

Christine Olsson/TT: Efterfrågan på husbilar och husvagnar är fortsatt stort. Arkivbild

Efterfrågan på husvagnar är fortsatt stort. Under första halvåret i år registrerades 2 648 husvagnar jämfört med 2 090 motsvarande period 2020, en ökning med nära 27 procent, enligt Husvagnsbranschens riksförbund. Och då hade pandemin redan ökat trycket på handlarna under första halvan av 2020.

Även försäljningen av husbilar ökade fram till halvårsskiftet. Totalt registrerades 3 128 husbilar under det första halvåret, att jämföra med 1 982 husbilar motsvarande period 2020, en ökning med nära 58 procent.