Berget i Piteå får nytt padelcenter

Bild: Piteå kommun

Inte nog med att det fortfarande råder pandemi runt omkring i världen, det rasar också en stor feber mitt ibland oss - padelfeber. Bollsporten padel, som nyligen klubbades som en erkänd sport, har exploderat i popularitet och lockar både unga och gamla att svinga ett racket i den karaktäristiska ”buren". Men i takt med att antalet utövare växer så skenar också efterfrågan på padelbanor vilket företaget GretaBo kommer att råda bot på i Piteå.

Planen är att bygga ett stort padelcenter uppe på Berget, mellan Piteå kommuns IT-avdelning och Acusticum. Här kommer det rymmas 8 padelbanor, gym, café och möteslokaler, allt samlat i en klimatsmart och välkomnande anläggning. Förhoppningen är även att det ska arrangeras tävlingar och turneringar i centret.

– Det ska bli en naturlig mötesplats där alla är välkomna, gammal som ung, nybörjare som proffs, säger Claes Lagergren på GretaBo.

Etableringen är ett resultat av en tävling, arrangerad av Piteå kommun, som gick ut på att olika aktörer fick tävla om möjligheten att etablera sin verksamhet på den eftertraktade marken. Tävlingskriterierna var korta och konkreta.

– Piteå kommun efterfrågade en etablering som gick i linje med våra klimatmål utifrån Agenda 2030. GretaBo presenterade det bästa erbjudandet utifrån ett hållbarhetsperspektiv och blev därigenom beviljade etableringen, berättar Stina Johansson på näringslivsavdelningen, Piteå kommun.

Padelcentret byggs med en driftsmart anläggning med moderna, smarta och tekniska lösningar genom exempelvis solceller på taket, laddstolpar på parkeringen samt grödor och växter för en bättre miljö. Det kommer att bli en tillgänglig plats för motion, samhörighet och glädje.

När padelcentret står klart är ännu inte fastställt men förhoppningen är att det är igång under första halvåret 2022.

– En markanvisning tecknas på 1 år, under den tiden ska exploatören, göra eventuella utredningar, söka bygglov och erhålla ett beviljat bygglov samt uppvisa finansiering av byggprojektet, under tiden så skickar kommunen in underlag för avstyckning. När detta är klart så säljer kommunen fastigheten, säger Helén Eriksson enhetschef på planavdelningen, Piteå kommun.