Visättra discgolfbana i Flemingsberg återinvigs

Visättra discgolbana i Flemingsberg. Foto: Huddinge kommun

Visättra discgolfbana i Flemingsberg i Huddinge kommun har ändrat skepnad många gånger sedan starten 1995. Anledningen är att banan ligger i Flemingsbergsskogens naturreservat vid en av Huddinges artrikaste ängar – en mycket viktig miljö för humlor, fjärilar och bin.

Nu återinvigs banan i sin helhet efter den senaste justeringen av banans sträckning.

I samband med den senaste omdragningen har banan även fått en ny skötselplan, framtagen av kommunekologer. 

– Discgolfbanan i Flemingsbergsskogens naturreservat har verkligen vuxit fram till en ovanligt lyckad kombination av vackra miljöer och en populär sport. Som en av landets främsta naturvårdskommuner vill vi gärna att våra naturreservat ska kunna gynna såväl folkhälsan som den biologiska mångfalden, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat i Huddinge kommun.

En av Sveriges bästa banor

Våren 2021 utsågs Visättra discgolfbana till en av Sveriges bästa av tidningen Aftonbladet – i konkurrens med cirka 200 andra gratisbanor. Banan är mycket välbesökt och uppskattad. 

–  Återigen har Huddinge en 18-håls discgolfbana. Pandemin har lett till ett uppsving för många utomhusidrotter och inte minst för discgolfen. Med den nygamla banan så får ännu fler möjligheter att komma ut och spela på en av Sveriges bästa banor. Förhoppningsvis får vi se både stortävlingar och glada amatörer här i Visättra, säger Bo Källström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om Visättra discgolfbana
Visättra discgolfbana utsågs våren 2021 till Sveriges 6:e bästa discgolfbana av tidningen Aftonbladet.
Banan är öppen för alla och gratis att spela på. Det första hålet ligger i direkt anslutning till Visättra sportcenter där det även finns utlåning av discar.