Vårbergstoppens äventyrslekplats invigd

Stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac, trafikdirektören Gunilla Glantz och trafikborgarrådet Daniel Helldén inviger Vårbergstoppen. Foto: Lennart Johansson.

Nu när försommaren är som vackrast har Stockholms stad haft nöjet att inviga Vårbergstoppen som är det största projektet inom satsningen Grönare Stockholm. Parken invigdes igår 31 maj av stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist Saidac, trafikdirektören Gunilla Glantz och trafikborgarrådet Daniel Helldén.

 

bild
Utkikstornet södra toppen. Foto: Solveig Edlund.

 

Invigningen ägde rum vid Vårbergstoppens äventyrslekplats och efter invigningstal genomfördes en rundvandring i den stora gröna parken.

Vårbergstoppen är det största projektet inom stadens satsning Grönare Stockholm och ett av 25 projekt som ingår i de första två etapperna. Arbetet med parken började 2018 och har slutförts nu under våren 2021.

 

bild
Stora rutschkanan, Vårbergstoppen. Foto: Solveig Edlund.

Vårbergstoppen – en park med något för alla

Vårbergstoppen har utvecklats till en park med olika värden och funktioner för alla åldrar -  småbarnslek, lek för de mer vuxna barnen, utegym, utsiktstorn, fågelskådningsplats och grillplatser med mera.

 

bild
Grytan, Vårbergstoppen. Foto: Solveig Edlund.

–Vårbergstoppen har redan blivit ett utflyktsmål och det kommer folk hit från hela stan, säger Elisabeth Rosenquist Saidac, stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad.

Parken innehåller tre delar:

  • Upplevelsen tar det övergripande greppet över topparna, amfiteatern och det stora landskapet. På norra toppen finns en utsiktsplats för fågelskådning, samt sittplatser med möjlighet att grilla. På södra toppen finns även här sittplatser och grillar men också ett utsiktstorn och ett gömsle för fågelskådare.
  • Äventyret är den spännande och stora lekytan för mer vuxna barn. Här finns den stora rutschbanan, två mindre rutschbanor samt det stora kojklotet. Tre mindre kojklot finns nedanför slänten.
  • Sagoskogen är en lekattraktion för de mindre barnen. Här finns bland annat trollmors kök.