Östermalms saluhall finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2021

I Östermalms saluhall syns nu ursprunglig form och färg, samtidigt som den har moderniserats till en hållbar och funktionell handelsplats. Foto: Åke E:son Lindman

Renoveringen av Östermalms saluhall är en av Stockholms mest uppmärksammade ombyggnader under senare år. Hallen har under de 130 år som gått sedan den byggdes förändrats i många små steg: fasaderna hade förlorat sin små toureller, interiören hade belamrats med olika provisorier men framför allt hade moderna krav på exempelvis kyla och sophantering gjort att hallen hamnat i otakt med tiden.

De nu avslutade arbetena innebär därför både ett återskapande av hallens ursprungliga form och färg, samt ett tillskott av installationer som ska göra så lite väsen av sig som möjligt. Därtill har dess olika funktioner strukturerats så att den ska kunna bidra så mycket som möjligt till stadslivet, under så stor del av dygnet som möjligt.

 

bild
Östermalmshallens inre är en marknadsplats för allmänheten inom livsmedel och delikatesser. Foto: Åke E:son Lindman

 

Årets Stockholmsbyggnad är en arkitekturtävling grundad 2010 av Stockholms stad. En jury utsedd av Stockholms stad väljer ut ett antal nomineringar från allmänheten bland föregående års nybyggnader och nya parkanläggningar i staden. Juryn utgår i sin bedömning från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för Stockholm. Därefter koras vinnaren i en omröstning där allmänheten kan rösta på de utvalda finalisterna.

 

bild
 Under åren 2016 till 2020 var den ordinarie saluhallen stängd för renovering. Foto: Åke E:son Lindman

 

bild
Vackra fasaddetaljer.  Foto: Åke E:son Lindman

 

Juryns kommentar

Den taktfullt återställda byggnaden förstärker det stilfulla uttrycket. Saluhallens funktioner vänder nu också ansiktet ut mot gatan och förbipasserande stockholmare, vilket underlättar förståelsen av byggnaden. Det elegant restaurerade inre lockar åter in människor till detta mattempel och erbjuder en tidsresa till förra seklet. Östermalmstorg har fått tillbaka sin värdiga hörnsten.

 

bild
Taket inne i saluhallen. Foto: Åke E:son Lindman