Första elpistmaskinen i Skandinavien testas av SkiStar

Bild: SkiStar

För första gången i skandinaviska fjällvärlden testar SkiStar under påskveckan en pistmaskin som helt drivs av el. Företaget har sedan 2015 ställt om från fossilt drivmedel till förnybar diesel i pistmaskinerna i Sverige och introduktionen av eldrivna maskiner kommer att underlätta för hela skidbranschen att bli mer klimatsmarta. Testet av elpistmaskinen sker i Sälen, Tandådalen/Hundfjället.

Pistmaskinen HUSKY eMOTION från tillverkaren PRINOTH är fortfarande i konceptfas och SkiStar får som första aktör i världen testa pistmaskinen och på så sätt hjälpa leverantören att utveckla pistmaskinen för att på sikt kunna introducera den i SkiStars maskinpark. Under ett antal dagar under påskveckan kommer därmed t ex Trollskogen, Sälen i Hundfjället prepareras med 100% förnybar el.

Redan 2015 började vi resan mot en fossilfri drift i våra skidanläggningar. Då bestämde vi oss att gå från fossilt drivmedel i våra pistmaskiner till förnybart. En dieseldriven pistmaskin släpper idag ut lika mycket koldioxid motsvarande 15-20 personbilar. På fem år har vi därmed minskat vår klimatpåverkan i vår drift med 70% i Sverige, tack vare att vi gått över till HVO100, förnybar diesel. Det var starten på vår hållbarhetsresa och nu tar vi nästa steg mot ännu mer hållbara skidanläggningar och klimatneutrala utsläpp från vår verksamhet, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

  Redan nu drivs skidanläggningarna med förnybar energi i form av sol-, vind- och vattenkraft. Planen är att när elpistmaskinen finns på marknaden så kommer delar av maskinparken ställas om till eldrivna fordon tillsammans med andra klimatsmarta bränslekällor som företaget har redan idag, t ex förnybar diesel, HVO100 i Sverige. Även elpistmaskiner som drivs av vätgas är under utveckling på marknaden.

  Enligt SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, stod utsläppen från pistmaskinerna för 70 % av skidanläggningarnas totala utsläpp under 2019/2020*. Omställningen i hela skidbranschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

  Fakta om elpistmaskinen HUSKY eMOTION

  • 100% eldriven pistmaskin
  • Lättaste pistmaskinen på marknaden som endast väger 7 ton
  • Max. effekt: 270 HK (200 kW)
  • Batteri: 190 kWh
  • Körtid: upp till tre timmar
    

  Så mycket Co2-ekvivalenter sparar SkiStar på att gå över från dieseldrivna pistmaskiner till eldrivna:

  • Diesel: På en dag gör SkiStar en besparing på 253 kg Co2 vilket på en säsong skulle resultera i 40 ton koldioxidekvivalenter (Co2e). I Norge drivs pistmaskinerna idag på diesel.
  • HVO100, förnybar diesel: På en dag gör vi en besparing på 18 kg vilket på en hel säsong resulterar i 5,6 ton (5600 kg) koldioxidekvivalenter (Co2e). I Sverige drivs pistmaskinerna redan på HVO100.