Projekt "Utan bilen dealen" 21 hushåll i Stockholm deltar

Foto: Stockholms stad

I tre månader, från 8 april till 23 juni, byter 21 hushåll i Stockholmsregionen sina bilresor under milen mot cykel. Projektet Utan bilen dealen är ett samarbete mellan tolv kommuner i Stockholms län.

Hushållen får under testperioden låna el- och lådcyklar som ersätter de korta bilresorna - till affären, förskolan eller utflykten. Den regionala energi- och klimatrådgivningen, som ligger bakom projektet, hoppas att det ska inspirera de medverkande hushållen att resa mer klimatsmart samt sprida kunskap och goda exempel till andra hushåll i regionen.

– De flesta bilresor vi gör är kortare än fem kilometer. Dessutom är det vid korta resor bilen förorenar som mest, innan katalysatorn hunnit bli varm. Att välja cykeln för resor under milen är därför något av det mest klimatsmarta du kan göra, säger Maria Fredlund, projektledare för Utan bilen dealen.

Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige och det är personbilarna som är värst. Dessutom görs mer än hälften av de korta bilresorna, de under fem kilometer, av boende i tätort. De allra flesta i Stockholms län, hela 70 procent, kan cykla till sin arbetsplats på under 30 minuter.

Syftet med Utan bilen dealen är att inspirera kommunernas invånare till att ersätta de kortare bilresorna med cykel genom att låta de deltagande hushållen prova på en ny vana och berätta om sina erfarenheter. Målet är att hushållen ska minska antalet bilresor under 10 kilometer med i genomsnitt 75 procent under testperioden samt att testhushållens bilresor under 10 kilometer har minskat med i genomsnitt 25 procent per hushåll vid uppföljning ett år senare.

De kommuner som medverkar i projektet är: Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Nacka, Nynäshamn, Salem, Stockholms stad, Sundbyberg, Sollentuna och Tyresö.

Testhushållen kan följas i sociala medier under #utanbilendealen

Om projektet

Bakom projektet står Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen, ett samarbete mellan 26 kommuner. Energi- och klimatrådgivningen ger invånare och företag tips och råd om hur de kan minska sin klimatpåverkan och energianvändning.

Utan bilen dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län