I Elisedal planeras ny modern häst- och fritidsanläggning

Illustration: Krook & Tjäder

När Jägersro travbana i framtiden blir ett nytt stadsområde med fler än 3000 bostäder, skolor och kontor planeras det för en ny mötesplats för hästsporten i Elisedal med namnet Jägersro Hästcenter.

Jägersro Hästcenter ska bli Europas ledande hästcenter för såväl världseliten som amatörer med möjlighet att ta emot 20 000 besökare vid stora tävlingar. Här ska det byggas en mångfunktionell häst- och besöksanläggning, tävlings- och träningsbana, polisrytteri och hästakademi, stall, hagar och läktare.

Besöksanläggningen med restauranger, butiker och kontor ska tillsammans med en idrotts- och sportanläggning locka besökare under såväl dagen som kvällen.

På sitt sammanträde i dag beslutade stadsbyggnadsnämnden att skicka ut samrådshandlingarna till förvaltningar, sakägare och andra som berörs av detaljplanen, vilket innebär att planerna är ett steg närmare förverkligande.

I anslutning till den kommande anläggningen färdigställs just nu också Malmö civila ryttarförenings nya ridhus som är tänkt att invigas inom kort.

– Nu tar vi nästa steg mot att möjliggöra för en ny, modern mötesplats och en fortsatt utveckling av hästverksamheten i området. Det ger helt nya förutsättningar för framtida arrangemang och ridsporttävlingar samtidigt som vi skapar ett helt nytt stadsområde i Jägersro, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Nya Jägersro kommer bli ett nav för ridsport och besöksnäringen, och kan lyfta Malmö som besöksmål. Utvecklingen av ridsporten skapar samtidigt möjlighet för utvecklingen av ett nytt modernt bostadsområde med samhällsservice och företag i Jägersro, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.