Örebros nya stadsnära mötesplats Örnsroparken invigs

Bryggor och sittplatser direkt längs Svartån. Foto: Örebro kommun

Nu öppnas den stadsnära mötesplatsen Örnsroparken i Örebro där nya lekredskap invigs för barnen att utforska, samtidigt som Örebro naturskola anordnar en insektsjakt och utegymmet erbjuder seniorträning med instruktör.

− Invigningen av Örnsroparken är en stor händelse för Örebro eftersom det är unikt att det etableras en stadsdelspark av den här storleken i ett redan bebyggt område, som dessutom ligger längs vattnet. Med Örnsoparken vill vi erbjuda en stadsnära mötesplats som möjliggör för fler att få en nära kontakt med Svartån, berättar stadsträdgårdsmästare Gry Arvidsson.

Örnsroparken erbjuder bryggor, sittplatser och en ny gång- och cykelbana som löper längs vattnet och smidigt förbinder parken med det populära å-stråket. Vid skapandet av parken har det varit av stor betydelse att bevara platsens historiska arv.

− I lekutrustning och utsmyckning återanvänder vi detaljer från den anrika idrottsplatsen Örnsro IP. Högst upp i den åtta meter höga rutschkanan hittar du till exempel bokstäverna i skylten och de gamla biljettsnurrorna i entrén är lekfulla öppningar i lekbuskagen, säger projektledare Caroline Hellund.
 

b
Den åtta meter höga rutschkanan i Örnsroparken. Foto: Örebro kommun

I parken finns en lekmiljö som ska uppmuntra till fantasi och aktivitet med rutschkanor, linbana, vattenpumpar, stigar att springa på, kojor att gömma sig i och tunnlar att krypa i. Runt om i parken gömmer sig också skulpturer av de olika insekter som lever i och runt om Svartån.

− Insekter är ett återkommande tema i parken. Tanken är att det ska öka kunskapen och intresset för de insekter som finns i närområdet och bidra till att värna och bevara dem. Det är viktigt för att gynna den biologiska mångfalden, förklarar Gry Arvidsson.

I parken finns även ett unikt utegym för seniorer med fokus på balans och rörlighet, som är viktigt att träna som senior för att hålla sig stark och undvika fallskador.

b
Örnsroparken är en stadsnära mötesplats som möjliggör för fler att få en nära kontakt med Svartån.  Foto: Örebro kommun

Källa: Örebro kommun