Götene får nytt badhus

Bild från Harjagersbad, ett tidigare samarbetsprojekt mellan bland andra Norconsult och Peab. Foto: Norconsult

Simhallen i Götene, som varit ur bruk i flera år, ska ersättas med en ny anläggning enligt beslut från kommunen. Arkitektfirman Norconsult har fått uppdraget att designa det nya badhuset i samarbete med Götene kommun och Peab.

Den nya badhusanläggningen i Götene, Västra Götalands län, kommer att uppföras i Västerby, ett område med idrottsanläggningar, skolor och bostäder.

– Projektet är ännu i ett tidigt skede och fokus är att ta fram volym och innehåll för det nya badhuset som i huvudsak kommer vända sig till barnfamiljer, skolundervisning, rehabverksamhet, seniorer och föreningsliv, säger Lars Ylander, uppdragsledare på Norconsult.

Projektet startade med en gemensam workshop i februari.

– Vi fick en bra skjuts in i projektet och fick ta del av bakgrund och önskemål framåt. Arkitekterna har dessutom varit på plats och tittat på tomten och tagit del av plan- och programskisser, så nu är vi väl rustade, säger Lars Ylander.

Götene kommun har gjort ett förarbete och förankrat projektet internt, utrett badhusets placering, ungefärliga innehåll och viktigast; utrett för vilka målgrupper man bygger det nya badhuset.

– Programskedet beräknas vara klart under våren, då slår vi fast innehåll utifrån målgrupperna och utreder logistik, planlösning och volymhantering på platsen. I efterföljande systemhandlingsskede tittar vi på hur det ska byggas och tar fram de underlag som erfordras till Peab så de kan låsa in sitt riktpris inför produktion och nästa skede, säger Malin Ahlstedt, Affärsutvecklingschef inom badhus på Norconsult och projektchef i uppdraget.