Nya Arvika Simhall - en modernisering för framtiden

En av de mest imponerande aspekterna av renoveringen var den totala omvandlingen av bassängområdet. Foto Mats Jaller.

I oktober 2021 sattes hjulen i rullning för en omfattande renovering av Arvika Simhall, när Arvika Kommun tillkännagav en upphandling för projektet. PEAB vann upphandlingen och formade ett samarbete med Poolwater AB för att genomföra både projekteringen (FAS 1) och själva renoveringen (FAS 2).

Projektet, som gick in i dess första fas i februari 2022, tog fart snabbt. Redan i maj 2022 inleddes renoveringsarbetet då huvuddelen av simhallen stängdes av för allmänheten. Dock kunde den tillbyggda delen från 2013, med lekbassäng, varmpool och rehab-bassäng, fortsätta att välkomna besökare under hela renoveringsprocessen.

b
Ett fokusområde var vattenreningssystemet, där den befintliga utrustningen ersattes med en avancerad anläggning. Foto Mats Jaller.

Total omvandling av bassängområdet

Renoveringen omfattade en total omvandling av bassängområdet. Hela bassängplanen, inklusive sim- och hoppbassängen, revs ner till rå betongyta. Skadad betong ersattes genom noggrant arbete med nya gjutningar och armering. Ett nytt tätskikt och klinker installerades för att ge bassängområdet en fräsch och modern look.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt undervisningsbassängen, som inte bara renoverades utan även kompletterades med lekytor och figurer med vatteneffekter, speciellt utformade för de lite äldre barnen.

I källarplanet, som tidigare huserade teknikutrymmen, genomfördes en fullständig omstrukturering. Gamla utrustningar för vattenrening, inklusive filter, rör- och elsystem, revs ut och ersattes. Ytskikten på väggar, tak och golv genomgick en omfattande renovering.

Ny modern vattenreningsanläggning

En av de mest betydelsefulla förbättringarna skedde inom vattenreningssystemet. Den tidigare utrustningen byttes ut mot en toppmodern vattenreningsanläggning. Tolv trycksandfilter med en diameter på 1,2 meter var och en, kolfilter, UV-system och en helt ny styr- och reglerutrustning implementerades för att övervaka och hantera kemikaliedosering, backspolning och säkerhetsövervakning.

Tidigare kunde bassängerna rymma cirka 60 badande per timme, men med de nya förbättringarna har kapaciteten nästan tredubblats till 150 badande per timme.

Den officiella invigningen ägde rum den 28 oktober 2023, vilket markerade slutet på ett lyckat projekt som har förvandlat Arvika Simhall till en modern anläggning för badgästerna.