Aktivitetsslänt i Tenstadalen tävlar om pris för bästa utemiljö

Aktivitetsslänten i Tenstadalen. Foto: Tomasz Majewski

Aktivitetsslänten i Tenstadalen utanför Stockholm kan vinna pris för årets bästa utemiljö. Arkitekt är Nivå Landskapsarkitektur och beställare Trafikkontoret, Stockholms stad.

Aktivitetsslänten i parken Tenstadalen, strax utanför Stockholm, är med och tävlar om Sveriges Arkitekters arkitekturpris "Landmärket". Priset tilldelas vinnaren i kategorin: bästa utemiljö.

Ur juryns motivering: 

”Juryn vill lyfta fram aktivitetsslänten i Tensta som ett lyckat utropstecken i en vidsträckt parkmiljö. Anläggningen är lekfull, färgstark och rörelsefrämjande.” 

Tenstaslänten

Tenstaslänten är en plats i Tenstadalen med plats för en rad aktiviteter, inklusive en lång rutschbana, en parkourpark och löparbanor för träning i uppförsbacke. Besökare kan ta sig ner till slänten från Tenstavägen via en lång trappa och trägradänger som också erbjuder sittplatser.

Nedanför slänten finns en öppen yta som lämpar sig för spontana aktiviteter såsom gruppträning, dans och uppträdanden, och det finns även en grillplats på platsen.

I parken har nya grillplatser och samlingsplatser skapats, komplett med fasta bänkar, bord och förbättrad belysning. Den större samlingsplatsen är försedd med ett skärmtak som skyddar mot stark sol och regn.

Källa: Stockholms stad