Järfällas gamla simhall ska byggas om till multihall

Simhallen förväntas vara färdigställd mot slutet av 2026. Foto: Järfälla kommun

Järfällas gamla simhall i Jakobsberg genomgår en omvandling till en mångsidig multihall för alla åldrar att samlas för idrott och gemenskap. Den nya hallen kommer att erbjuda aktiviteter som basket, brottning, boxning och fäktning, samt mötesutrymmen för föreningar och skolklasser.

Byggnationen beräknas vara klar vid slutet av 2026. Efter invigningen av den nya simhallen, Järfällabadet, 2018, har den gamla simhallen stått nästan tom. Kommunen ser ombyggnationen som en möjlighet att skapa en gemensam mötesplats för alla åldrar i Jakobsberg.

– Jag är glad att förslaget nu klubbats igenom i kommunfullmäktige. Det är ett bra förslag och det är ett förslag som kommer ge många sporter betydligt bättre och mer anpassade lokaler än vad de har idag. Dessutom kommer många av dem planerade lokalerna kunna användas av andra delar av föreningslivet till nytta för hela kommunen och till glädje för människor i alla åldrar, säger Torsten Friberg, ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

Hallen ska fungera som mötesplats för olika idrotter och andra aktiviteter. Det kommer finnas rum för möten och konferenser för föreningslivet samt utbildningar och informationstillfällen. Huvudsakliga idrotter som ges utrymme inkluderar fäktning, brottning, boxning, styrkelyft och basket. Anläggningen kommer att vara öppen dagtid, kvällstid och helger för att öka aktiviteten och tryggheten i området.

Renoveringsarbetet beräknas vara klart i slutet av 2026 eller början av 2027.

Källa: Järfälla kommun