Svensk turism fortsätter att öka

För tyskar, danskar och finländare upplevs nu Sverige som billigt och storstadsområden som Stockholm, Skåne och Uppsala hade 2023 en hög tillväxt. Foto: linus mimietz/unsplash

Svensk turism ökade under 2023 och det totala antalet gästnätter under året var totalt var 68,5 miljoner vilket är en ökning på 1,1 procent från 2022. Den största ökningen märktes bland utländska gäster, med en uppgång på 10,9 procent. Samtidigt minskade svenska gästnätter med 1,9 procent. Orsakerna inkluderar ökade kostnader för svenska hushåll, med minskad förmåga att spendera på resor och nöjen.

Utländsk turism gynnades av en försvagad svenska krona, vilket gjorde Sverige mer prisvärt för besökare från länder med gynnsamma valutakurser. Danska och finska gästnätter ökade mest procentuellt sett, medan Norge minskade med 5,2 procent. Tyskland, den största utländska marknaden, ökade med 8,9 procent.

Hotellbranschen var den stora vinnaren med en ökning på 4,5 procent i antal gästnätter under 2023. Övriga anläggningstyper som vandrarhem, stugbyar och campingplatser minskade dock jämfört med föregående år. Storstadsområden som Stockholm, Skåne och Uppsala hade hög tillväxt, medan vissa län som Jämtland och Gotland upplevde minskningar.

Preliminär statistik från Tillväxtverket visar dessa trender, och den slutgiltiga statistiken för 2023 fastställs den 4 april. Statistiken omfattar gästnätter, logiintäkter och beläggningsgrad för olika typer av boendeanläggningar och presenteras på läns- och kommunnivå på Tillväxtverkets statistikportal.

Källa: Tillväxtverket